Sami Lehtinen - arbetsledare för målningen

Sami LehtinenVa╠łrimarket_sami_lehtinen_400x300.jpg
vd och arbetsledare, Värimarket Oy

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Vårt företag Värimarket Oy utför spacklingen, målningen och tapetseringen av innerväggarna i H-huset. Jag är en av arbetsledarna på byggplatsen. Jag ser till att vår entreprenad utförs enligt överenskommelse och tidtabell. Vi deltar i H-nybyggnationen som underentreprenör åt YIT och har ett nära samarbete med dem, liksom med alla andra som arbetar på byggplatsen. 

Vårt arbete börjar med förbehandling, det vill säga med att slipa murade väggar och betongytor och vid behov korrigera dem inför de följande arbetsskedena. Därefter tar spackelgruppen itu med den maskinella spacklingen av de ytor som ska spacklas. Byggnadsmålarna i sin tur slipar de spacklade ytorna inför målningsarbetena.  Därefter behandlas kanalerna och ytorna ovanför innertaket med dammbindande medel. På de ytor som förblir synliga gör vi grundmålning, mellanstrykning och ytmålning. Till sist målar vi effektfärger och tapetserar.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Vårt arbete syns i form av omsorgsfullt färdigställda ytor med en snygg finish. Byggnadens färgsättning har planerats av arkitekterna och vi verkställer den enligt planerna.

Färgerna används inte bara för inredningen utan utnyttjas också för vägvisning och för att förtydliga rutter och olika delar av byggnaden. Till exempel hissaulorna får effektfärger så att de blir lättare att uppfatta och hitta.

Slutresultatet kommer att vara en stilig helhet och jag tror att sjukhusets kunder och personal kommer att vara nöjda.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

Den här byggplatsen är unik redan på grund av sin storlek. Det är också ovanligt att samma arbete pågår så här länge, för i vanliga fall byter vi byggplats många gånger per år.

Vi på Värimarket är glada för att vi får vara med i det här betydelsefulla projektet, som även är det första alliansprojektet i Österbotten. Det är den största entreprenad som vårt företag har utfört.

På Värimarket har vi alltid haft skickliga och pålitliga medarbetare och nu i och med H-huset har vi också anställt nya arbetstagare. Alla vi som arbetar på den här enorma byggplatsen har ställts inför något nytt. Det här fina projektet har gett oss nyttiga erfarenheter och nya kunskaper. Vi har inom vår bransch fått utföra mångsidiga uppgifter.

H-huset byggs inom ett alliansprojekt, påverkar det ditt arbete på något sätt?

Alliansmodellen påverkar också vårt arbete. Vi har fått delta mer än vanligt i planeringen av arbetet och tidtabellerna. På byggplatsen lyssnar man på alla och samarbetar. 

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

H-huset kommer att vara välplanerat och välgenomfört. Den moderna byggnaden ger sjukhusområdet en ny framtoning och större livskraft. Det är fint att kunderna och personalen får ändamålsenliga utrymmen.

Vad gör du på fritiden?

Som motvikt till arbetet brukar jag jogga, motionera och umgås med min familj.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer