Sami Moisio – sprinklergranskare

Sami Moisio
Sprinklergranskare
Ab Alarm Control Alco Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag kontrollerar att sprinklersystemets rör och munstycken har monterats enligt alla lagar, förordningar och standarder. De olika delarna av H-huset blir färdiga vid olika tidpunkter, så monteringen och granskningarna pågår kontinuerligt. När sprinkleranläggningen tas i bruk görs en inledande granskning och sedan kontrolleras systemet vartannat år.

Då granskar vi att rören och munstyckena har monterats rätt, att de är korrekt fästa, av rätt typ och att de har rätt värmevärden. I sprinklercentralen funktionstestar vi larmventilerna och att brandlarmen till centralapparaten och kontrollarmen till kontrollcentralen fungerar som de ska. Vi kontrollerar också att avstängningsventilerna fungerar. Dessutom säkerställer vi att vattenkällan räcker till i hela byggnaden.

Hur fungerar sprinkleranläggningen?

Det finns enormt många olika sprinkler. Huvudprincipen är att sprinklermunstyckena aktiveras om det börjar brinna och temperaturen börjar stiga. En del av munstycket är en glasampull vars färg visar vid vilken temperatur sprinklern aktiveras. Den vanligaste färgen är röd, dvs. 68 grader.

Sprinklerna sprutar ut ca 5 mm vatten per kvadratmeter beroende på var sprinkeln är placerad. Varje munstycke har en viss täckningsyta. Beroende på rummets form kan täckningsytan vara 9 kvadratmeter och i vissa fall upp till 37 kvadratmeter beroende på byggnadens klassificering. I H-husets finns det tusentals sprinkler.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Mitt arbete bidrar till säkerheten i H-huset. När alla installationer och granskningar har utförts noggrant utgör sprinkleranläggningen en del av fastighetens brandsäkerhet.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Den brandtekniska planeringen har varit mer omfattande än vanligt. I den här alliansen finns det både en planerare, ett sprinklerföretag och en särskild brandteknisk planering. Alla dessa arbetar tillsammans. Vid traditionella entreprenader deltar bara en planerare och en sprinklerleverantör, ofta från samma företag. I mitt eget arbete syns alliansformatet egentligen inte, men jag har förstås fler planer än vanligt att granska.

I ett så här stort projekt tycker jag alliansmodellen är till fördel med tanke på brandsäkerheten. Alla medverkande för en öppen diskussion om de bästa tillvägagångssätten. Vid granskningarna har vi hittat rätt lösningar.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

När byggnaden står färdig kommer den nog att vara fantastiskt fin. Byggnaden känns högklassig och kommer garanterat att uppfylla sitt syfte. Det finns många glas och utsikten är väldigt fin. Vi har många gånger stannat upp för att beundra de vackra landskapstapeterna som finns i en del av aulautrymmena. 

Vad kommer du att minnas bäst från det här projektet?

I granskningarna deltar i vanliga fall förutom granskaren entreprenören och en representant från kunden. När jag kom till H-huset inför min första granskning blev jag lite överraskad över gruppens storlek. Det var hela tio personer som deltog, men på sistone har det varit omkring fem. Jag tycker det är bra att branschen och brandsäkerheten intresserar! Så välkomna med!

Vad gör du på fritiden?

Jag pysslar mycket med motorcyklar. Jag bygger upp dem och reser runt i Finland och utomlands. Jag håller nu på med min tolfte motorcykel. Jag har kört ända till Österrike och till Norge och Lofoten. 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer