Sanna Ahola - planeringsingenjör inom VSVD:s byggherre- och projekttjänster

Sanna Ahola, Sanna Ahola Bothnia High 5planeringsingenjör, byggnadsplanering och byggentreprenader, VSVD Byggherre- och projekttjänster

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är medlem i alliansens projektgrupp och representerar beställaren och slutanvändaren.

Jag arbetar för att projektet ska nå bästa möjliga slutresultat och ännu lite bättre än det, helt enligt alliansens anda.

Som medlem i projektgruppen deltar jag i uppgörandet och uppföljningen av tidtabellen, förberedelsen av upphandlingar och upphandlingsbesluten samt styrningen av planeringen och utvecklingen av planerna. Jag förser planerarna med de bakgrundsfakta som de behöver av beställaren. Jag är med och säkerställer att man i planeringen och genomförandet beaktar sjukhusets användbarhet i fråga om både vården och de tekniska lösningarna. Vi ser till att byggnaden blir högklassig och ekonomisk att underhålla under hela dess livscykel. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och samarbetet inom alliansen.

Jag bidrar med min egen kunskap om byggande, planering och tekniskt underhåll av sjukhus. I planeringsverkstäderna utmanar jag personalen och planerarna att se saker ur nya perspektiv och ifrågasätta gamla vanor, så att vi verkligen åstadkommer något nytt och bättre.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär ditt arbete för sjukhusets kunder? 

Kunden ska uppleva att kvaliteten är den bästa i Finland – det är vårt huvudmål i alliansen. De viktigaste faktorerna är vårdens och servicens kvalitet, men också den byggda miljöns kvalitet. I en högklassigt byggd miljö är det smidigt och så trevligt som möjligt för kunden att uträtta sina ärenden på sjukhuset.

Varje kundupplevelse är unik. I planeringen försöker vi sätta oss in i kundens situation när hen rör sig i sjukhusmiljön, förutse vilka utmaningar hen kommer att stöta på och hitta lösningar på dem. Vi funderar också på hur vi ska skapa trivsamma utrymmen som tål tid och liv.

Projektet har lyckats, om kunden känner att hen får god vård på sjukhuset och personalen är nöjd med sin arbetsmiljö.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Arbetet inom alliansen handlar om ständig utveckling. inom projektet har vi utvecklat arbetsmetoderna och kommunikationen mycket. Tack vare moderna kommunikationsprogram har vi kunnat arbeta interaktivt oavsett var vi har befunnit oss, samtidigt som de har bidragit till en bättre informationshantering inom projektet.

En allians är en bra samarbetsmodell för ett sådant här komplext projekt, där innovationsarbete och flexibilitet under projektets gång ger ett mervärde för beställaren och slutanvändarna. Genom mångsidigt och yrkesövergripande expertsamarbete har vi förutsättningar att uppnå det bästa slutresultatet. Jag tycker om alliansarbetet, det är en glädje att arbeta med toppexperter i god anda!

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Jag är van vid ett nära samarbete med planerare och användare, men i vanliga entreprenader har kontakten med byggarna varit mindre. I alliansen fungerar det här betydligt bättre: vi beaktar de olika delarna av byggandet bättre i sin helhet, då planeringen och byggandet har integrerats. Vi kan till exempel undvika det svinn som man talar om inom Lean, det vill säga improduktivt och onödigt arbete.

Byggföretaget är med i alliansgruppen och en representant för hustekniken har engagerats i ett tidigt skede. Byggarna har stor kunskap om material och produkter och om deras pris, installering och hållbarhet. Vi utnyttjar de här kunskaperna för att uppnå goda totalekonomiska lösningar med en hållbar livscykel. Byggarna bidrar också med rätt rytm i tidtabellerna redan i utvecklingsskedet, innan det egentliga byggandet har börjat. De förbereder upphandlingar och bestämmer med vilken noggrannhet och enligt vilken tidtabell de ska anskaffas.

Vad är svårare än vanligt med att arbeta i en allians?

Det är svårt att släppa traditionella attityder som härstammar från de allmänna avtalsvillkoren för byggentreprenader och att skapa helt nya modeller. Vi får ständigt se över våra arbetsmetoder och påminna oss om alliansens principer. Var och en av oss representerar sin egen arbetsgivare, men vi är ändå en del av ett slags gemensamt företag som arbetar för ett gemensamt resultat.

Berätta något lustigt som har hänt i alliansen!

Inom projektet försöker vi utnyttja ny teknik i fråga om såväl arbetsmetoder som redskap. Ett undantag är de färgglada Post-It-lappar som det finns gott om på väggarna i Big Room. Målet med dem är att åskådliggöra och uppmärksamma aktuella frågor. Ett stort papper utgör underlag för Last Planner-metoden, som vi använder för uppföljningen av tidtabellen. På minneslappar antecknar vi också resultat, uppgifter och beslut från verkstäderna.

Lapparna har spridit sig till överraskande platser: de bärbara datorerna dekoreras med färgglada lappar på både in- och utsidan. Där har innehavarna skrivit eller ritat planer och uppgifter, var och en på sitt sätt. Det finns ju program för det också, men det här sättet tycks vara mer intressant. Jag kunde inte låta bli att skratta första gången jag såg det färgglada locket på en konstruktionsplanerares dator– ytterst oteknologiskt arbete!

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Projektet går ut på att skapa en miljö för bättre hälso- och sjukvårdstjänster, men samtidigt har det en stor ekonomisk och sysselsättande effekt i Österbotten. Jag hoppas att invånarna känner att de får ut full valuta (det fulla värdet) för (de) pengarna som har investerats i projektet.

I och med att det här är det första alliansprojektet i Österbotten skapar vi samtidigt en ny samarbetskultur för byggandet i regionen.

Jag hoppas att alla som bor i landskapet kan vara stolta över sitt centralsjukhus!

Hur kopplar du av? 

Jag vistas utomhus med våra två hundar. Det går undan, då den ena är en energisk schnauzer och den andra en målmedveten vorsteh-blandras.

Jag tycker också det är avkopplande att se på när mitt barn spelar bobollsmatcher, även om det samtidigt ofta är spännande. Jag vill vara aktiv i barnens hobbyer, skapa förutsättningar för verksamheten och stödja mina barn. Ungdomarnas glädje och energi smittar av sig!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer