Sanna Kekki - byggplatsingenjör

Sanna KekkiSanna_Kekki_400x300.jpg
byggplatsingenjör, YIT

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är en av tre byggplatsingenjörer på H-husets byggplats. Mina största ansvars- och uppgiftsområden är kostnadsuppföljning, kvalitetskontroll och intern kommunikation på byggplatsen. Jag har jobbat på den här byggplatsen lite över två månader.

Kostnadsuppföljning innebär i praktiken att vi följer med de nuvarande utgifterna och gör upp en kostnadsprognos fram till projektets slut tillsammans med den ansvariga arbetsledaren för alliansbyggplatsen. Målet är att hålla kostnaderna under kontroll och inom den överenskomna budgeten.

Inom kvalitetskontrollen ligger fokus i det här skedet på att granska byggarbetet och säkerställa att allting är felfritt. För större återkommande arbetsmoment gör vi först en modell som vi granskar. Då fastställer vi tillsammans med representanter för beställaren att till exempel kvaliteten, måttnoggrannheten och arbetsmomentet följer avtalet. Först efter att prestationen har godkänts får samma arbetsmoment utföras på andra ställen i byggnaden. Före slutstädningen gör vi en egen överlåtelsekontroll för varje större arbetsmoment för att först försäkra oss själva om att byggarbetet är färdigt och uppfyller kraven i avtalet. Vi korrigerar eventuella brister och fel före överlåtelse till beställaren.

Syftet med den interna kommunikationen på byggplatsen är att förbättra interaktionen och informera alla som arbetar på byggplatsen om viktiga saker.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunden? 

Mitt arbete påverkar H-husets kvalitet. Via kvalitetskontrollen ser vi till att H-husets utrymmen är felfria och avtalsenliga när de överlåts till beställaren.

Vad innebär alliansarbetet och arbetet på H-husets byggplats för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Det här är mitt första alliansprojekt och modellen är ny för mig. H-husets byggplats och också dess personalstyrka är de största jag har varit med om hittills under min karriär. Det har varit lärorikt och intressant.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Projektet är stort och det är många parter som är involverade. Besluten fattas tillsammans av en större grupp, och det tar längre tid.

Berätta om något lustigt missöde eller något annat minnesvärt ögonblick i alliansen eller på H-husets byggplats!

Jag har arbetat här bara ett par månader så jag har ännu inga missöden eller andra speciella händelser att berätta om.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att de tycker H-huset är en fin och mångsidig byggnad. Skönheten sitter förstås i betraktarens ögon och åsikterna är många.

Vad gör du på fritiden? 

Som hundägare rör jag mig mycket i naturen. När det finns snö tycker jag om att åka skidor och snowboard. I år var vintern såtillvida fantastisk att vi för en gångs skull fick en lång skidsäsong.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer