Sari Pasanen - projektchef för elementplaneringen

Sari Pasanen Sari_Pasanen_350x263.jpg
projektchef, Ramboll

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är projektchef för elementplaneringen inom Bothnia High 5. I praktiken fördelar jag uppgifter mellan Rambolls elementplanerare, gör upp tidtabeller för planeringen och granskar de planer som vi skickar vidare. Jag leder teamet för elementplanering och ser till att vi håller tidtabellen.

Jag är också kontaktperson mellan H-husets byggplats och alliansens övriga planeringsområden. Jag ser till att vi får all utgångsinformation som vi behöver av de andra. Vi har ett nära samarbete med teamet för byggandskonstruktionsplanering. I praktiken är vi egentligen en del av byggnadskonstruktionsplaneringen.

Vad betyder elementplanering?

Elementen är byggnadsdelar som görs så färdiga som möjligt på fabriken. Från fabriken körs de till byggplatsen för montering. Man kan använda element i en liten del av en byggnad, till exempel trappstegen, eller i nästan hela byggnaden. Inom elementplaneringen planerar vi de här delarna i detalj och de fogar som sammankopplar elementen till en fungerande helhet.

De nedersta delarna i H-husets stomme (våning 00–2) gjuts på plats. Från tredje våningen uppåt byggs stommen av element. Fasaden kommer däremot att bestå av element ända nerifrån.

3D-informationsmodellen roll i elementplaneringen?

Vi utnyttjar 3D-informationsmodellen mångsidigt i elementplaneringen. 3D-informationsmodellen är ett visuellt verktyg där man kan se allt som ingår i elementen – armeringar, hål, ingjutningsgods och fogdelar. Via informationsmodellen kan alla också se till exempel hur långt planeringen har kommit, hur elementtillverkningen på fabriken framskrider och hur långt man har hunnit på byggplatsen gällande elementen.

Var tillverkas elementen?

H-husets element tillverkas på två elementfabriker. Pelarna, spännbetongbalkarna och hålbjälklagen tillverkas i Kyyjärvi, medan fasadelementen och exempelvis trapplanen tillverkas i Östermark.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Tack vare elementbygget kan H-husets stomme färdigställas i snabbare takt än om allt byggdes på plats. Vi kan börja med inomhusarbetena tidigare och kan lämna över H-huset till kunderna och personalen tidigare.

I regel kommer elementen att döljas av spackel, målning och andra ytmaterial, men på fasaderna kommer också vårt arbete att förbli synligt.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Jag tycker om alliansarbetet, för vi har ett närmare samarbete än i den traditionella modellen. Samhörigheten är mycket god inom det här projektet. Alla har samma målsättning och vi arbetar för våra gemensamma mål. Det är roligt att delta i planerarnas möten. Vår gemensamma digitala diskussions- och arbetsplattform underlättar arbetet och den interna kommunikationen.

En utmaning i det här arbetet är att allt ska framskrida samtidigt och att vi inte nödvändigtvis alltid har de slutgiltiga ritningarna framför oss. Därför är det ytterst viktigt att 3D-informationsmodellerna är uppdaterade och korrekta.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I vanliga fall har den övriga planeringen kommit längre när elementplaneringen börjar, men nu är vi med i ett tidigare skede. Planeringen ligger bara en aning före arbetet på byggplatsen. Det är fint att vi kan kommunicera direkt med byggplatsen och söka lösningar tillsammans.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

AJR, APR, KSL(* och andra motsvarande märkliga förkortningar och termer duggade tätt på alliansens möten och diskussioner när jag kom med i alliansen i juni 2019. Det kändes konstigt och förbryllande, då största delen av de här förkortningarna var allians- och sjukhusord som jag inte hade hört tidigare. Google och alliansens egen ordlista var i flitig användning under de första veckorna. Nu pratar jag själv också flytande alliansiska. 😊

*) AJR = allianssin johtoryhmä/alliansens ledningsgrupp, APR = allianssin projektiryhmä/alliansens projektgrupp, KSL = kiinteät sairaalalaitteet/fast sjukhusutrustning

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att sjukvårdsdistriktets invånare och personal är nöjda över att få en ny, säker, välfungerande och modern sjukhusbyggnad. Visst skulle det vara fint om förbipasserande tyckte att byggnaden och dess fasad är en fröjd för ögat.

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att dansa och deltar i både hiphop och kommersiell dans. Dansen hjälper mig att slappna av och nollställa arbetstankarna. Jag tillbringar också tid med våra två taxar. Och om vi får inspiration att bygga också när vi är lediga finns det alltid något att renovera i vårt egnahemshus från 60-talet.

*) Hiphopdans (länk till Wikipedia)

**) Kommersiell dans är en kombination av olika tekniker och stilar. Koreografierna påminner om dem man ser hos artisternas bakgrundsdansare och i musikvideor.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer