Satu Rajamäki - kommunikationsansvarig och ledningsgruppens sekreterare

Satu Rajamäki Satu Rajama╠łki_nosturikuva400x300.jpg
kommunikationsansvarig och ledningsgruppens sekreterare i alliansen Bothnia High 5
 
Teknisk assistent, VSVD

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

I alliansen Bothnia High5 är jag ordförande för kommunikationsgruppen och medlem i kostnadsgruppen. Dessutom har jag utsetts till sekreterare på ledningsgruppens möten och projektgruppens möten. Tack vare de här uppgifterna får jag delta mångsidigt i alliansens arbete.

Som kommunikationsansvarig ansvarar jag för att alliansens kommunikationstjänster fungerar bra och för att vi har goda förutsättningar för informationsspridning, informationshantering och interaktion. Jag är också huvudanvändare för det informationshanteringssystem som används i alliansen.

I kommunikationsgruppen arbetar vi för öppen kommunikation om projektet och ser till att kommunikationen stöder alliansens intressen och följer alla lagar och författningar. Vi ansvarar för alliansens webbplats och kanaler i sociala medier och för innehållet i dem. Vi ser till att alla i alliansen har tillgång till enhetligt material och enhetliga dokumentmallar. Vi stöder alliansmedlemmarna i kommunikationsfrågor och hjälper till vid behov.

I alliansens kostnadsgrupp följer vi upp de faktiska kostnaderna och kostnadsprognosen under hela projektets gång. Jag gör kostnadsuppföljning för sjukhuset del.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Jag hoppas att vi har lyckats berätta om H-huset och alliansen som arbetsform på ett begripligt och intressant sätt. Avsikten är att kunderna och personalen ska få information om projektet och dess framskridande under hela projekttiden.

Vi presenterar projektets skeden på många olika sätt. Till exempel publicerar vi 360-bilder för att ge allmänheten möjlighet att bekanta sig med området och se hur byggarbetena framskrider. I serien Vi bygger den nya H-byggnaden berättar vi om personerna i alliansen och om enskilda arbetsuppgifter för att öka kännedomen om det här massiva projektet.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Jag trivs med alliansarbetet! Jag har deltagit entusiastiskt ända från början. Under 2017–2019 deltog jag i IPT2-projektet, som var ett grupputvecklingsprojekt för offentliga beställarorganisationer, där vi fick lära oss om alliansmodellen och dess upplägg.

När jag har fått fördjupa mig i alliansmodellen och medverka i Bothnia High 5 har min iver bara ökat. Det känns fint och utvecklande att få lära sig nya saker och arbetsformer. Vi har ett intensivt samarbete. Vi förbättrar ständigt våra arbetsmetoder, planeringslösningar och utföranden för att nå projektets mål. Jag tycker om alliansmodellen för att den ger så många möjligheter.

Varierande, intressant och hektisk (i positiv bemärkelse) – de här adjektiven tycker jag beskriver alliansmodellen bäst. Här får man verkligen lägga sig själv i blöt. Jag ger alliansen tillgång till all den kompetens, erfarenhet och kunskap som jag har fått under min karriär. Jag bidrar med min egen insats både som representant för beställaren och som part i alliansen.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Alliansens avtalsmodell är annorlunda och jag tycker att det allra viktigaste är att förstå hur modellen är uppbyggd. Avtalet styr allt som vi gör. Med ett gemensamt avtal ansvarar vi alla tillsammans för att beställarens mål för projektet nås. Alliansmodellen bygger på lean-tänkande, vilket syns till exempel i vår strävan efter kontinuerlig utveckling.

Också alliansens arbetsmetoder är annorlunda. Arbetsmodellen Big Room innefattar gemensamma utrymmen och ett gemensamt veckoschema. Nu under våren 2020 har det gemensamma arbetet skett virtuellt till de delar det har varit möjligt.

I ett så här komplext och omfattande projekt framhävs ledarskapets, informationshanteringens och tillvägagångssättens betydelse. Det är ett stort antal personer som medverkar i projektet. Vi samarbetar flexibelt inom projektet, alla står på samma sida och vi arbetar över organisationsgränserna.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag har varit med sedan upphandlingsfasen 2017. Det har varit en givande och minnesvärd resa. Utvecklingsworkshopparna för anbudsgivarna i upphandlingsfasen och utarbetandet av motiveringspromemorian var en speciell prövning.

Också besöket i hytten på den högsta tornkranen var minnesvärt. Jag hade haft en annan uppfattning om kranförarens arbete. Besöket var lärorikt och avslöjade mycket om förarnas arbete som jag inte kände till sedan tidigare. Det mest spännande ögonblicket i tornkranen var när horisonten blev synlig, för då kändes höjden allra mest. Jag vande mig ändå snabbt vid känslan.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Det här är Vasa centralsjukhus största byggprojekt någonsin. Det kommer också att förändra sjukhusområdet och omgivningen. Vi är många sakkunniga som arbetar för bästa möjliga slutresultat. Jag tror att H-huset blir en modern byggnad som tjänar sitt syfte väl.

Ur kommunikationens perspektiv hoppas jag att vi har lyckats berätta om projektet och dess betydelse på ett begripligt och intressant sätt. Vårt mål är att främja ibruktagandet av H-huset också via kommunikation och att göra huset bekant för de kommande kunderna och personalen.

Hur kopplar du av och vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att röra mig i naturen på olika sätt (på land och i skogen eller till havs), antingen ensam eller tillsammans med min familj. För det mesta har jag kameran med mig. Naturfotografering är avkopplande och trevligt oavsett årstid – vid varje tidpunkt finns det alltid något som passar bäst att fotografera just då.

 

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer