Stefan Nygård - VVSA-övervakare

Stefan Nygård, planeringsingenjör, VSVD Stefan Nygård Bothnia High5 allianssi
VVSA-övervakare i Bothnia High 5  

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

I Bothnia High 5 är jag VVSA-övervakare (VVSA = värme, ventilation, sanitet och automation) och hör till alliansens projektgrupp. I projektets utvecklingsfas(* samarbetar jag mycket framför allt med planerarna inom hustekniken. Jag diskuterar med representanter för användarna för att få utgångsinformation för planerarna. Jag ser också till att installationen och underhållet av VVSA-systemen beaktas i planeringen.

I genomförandefasen(*, när byggandet har startat, fokuserar jag på installationer och övervakning på byggarbetsplatsen. I korthet ser jag till att alla rör och kanaler installeras enligt planerna och på rätt sätt. *)Läs om alliansens faser här.

Planeringen av VVSA-systemen för ett sjukhus avviker i viss mån från normal husteknisk planering. Min uppgift är att föra fram i synnerhet de specialkrav som sjukhusmiljön ställer och vår tidigare beprövade praxis. Till exempel för behandlingsrummen finns särskilda krav för ventilationen och luftmängden och strängare temperaturkrav än normalt.

Till mina uppgifter hör också att kontrollera att 3D-modelleringen görs på rätt sätt och motsvarar verkligheten. Vi utnyttjar modeller ännu när byggnaden är färdig, till exempel i samband med underhållsåtgärder.

Jag använder ungefär hälften av min arbetstid på det nya H-huset. Sjukhuset har också andra projekt på gång, till exempel inleds snart en totalrenovering av operationssalarna.

Hur syns ditt arbete när projektet tar slut?

Jag hoppas att mitt arbete syns i form av välfungerande lokaler. Sådana som betjänar användarna – både personalen och kunderna – på bästa möjliga sätt. VVSA-installationerna har gjorts så att de är lätta att underhålla under hela deras livscykel.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Alliansmodellen är ny för många av oss, och det traditionella sättet att arbeta sticker förstås fram ibland. Vi har ändå redan sett fördelarna med alliansmodellen. Det är bra att vi fattar besluten tillsammans och på samma sida av bordet, för projektets bästa.

Berätta om en rolig händelse i alliansen!

Vi har inflyttningsfest i Big Room på hösten. Där fanns många som inte kände varandra sedan tidigare. För att vi skulle lära känna varandra snabbare lekte vi en lek, där man skulle kombinera rätt mening med rätt person. Min mening var ”Jag sprang Stockholm maraton 1982.” Det tog väldigt länge innan någon lyckades sammankoppla mig med den meningen. Jag började misstänka att jag inte har lyckats bevara min maraton-look! :)

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag medverkar väldigt gärna i det här projektet. Det är fint att vi kan bygga nya, praktiska och friska lokaler för de kommande användarna.

När den nya byggnaden tas i bruk kommer också en del funktioner att förändras. Till en början kan det kännas svårt för kunderna, men jag hoppas att vi får allt att fungera smidigt och att kunderna tycker att förändringen är lyckad. Det viktigaste är att kunderna smidigt och flexibelt får de tjänster som de behöver.

Vad gör du på fritiden?

Jag renoverar mitt barndomshem i Lappfjärd. Senast förnyade jag avloppen och täckdikena, men det är fortfarande mycket kvar att göra. Nu ska jag fortsätta renovera inomhus. Mitt mål är att kunna flytta in när jag blir pensionär.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer