Teija Peltoharju - arkitekt och informationsmodellsansvarig i arkitektteamet

Teija Peltoharju Teija Peltoharju alliansen Bothnia High 5
arkitekt och informationsmodellsansvarig i arkitektteamet, Raami Arkkitehdit

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Mitä tehtäviä se sisältää? 

I alliansen Bothnia High 5 fungerar jag som arkitektplanerare och är ansvarig för informationsmodellen i arkitektteamet. I utvecklingsfasen deltog jag i planeringen och vi utvecklade bland annat rumsprogrammet. I rumsprogrammet fastställde vi tillsammans med representanterna för sjukhuset vilka rum som ska finnas i H-huset och vilka krav de ska uppfylla.

För tillfället fokuserar jag på informationsmodellerna. Jag ser till att arkitekternas informationsmodeller är ändamålsenliga och att innehållet motsvarar planerna. Jag arbetar också med att samordna informationsmodellerna med andra planeringsområden. Vi har ett nära samarbete med projektets informationsmodellskoordinator. Vi kontrollerar att det inte finns några motstridigheter i informationsmodellerna. Tekniken utvecklas ständigt, och i och med det kan vi utveckla planeringen, modelleringen och arbetsmetoderna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? 

Vårt mål är att informationsmodellerna ska kunna utnyttjas även när byggnaden har tagits i bruk. Potentiella användningsområden kunde vara vägledningen av kunder och fastighetsunderhållet.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Det här är första gången jag jobbar i en allians och samtidigt första gången jag deltar i ett sjukhusprojekt. Jag har lärt mig mycket nytt och jag har trivts riktigt bra med Bothnia High 5. Samarbetet är öppet och uppriktigt. Vi vågar lyfta fram problemen och löser dem tillsammans. Det känns fint att vara med och utveckla informationsmodelleringen och utnyttjandet av den.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag bor i Tammerfors, och under de första månaderna deltog jag bara i alliansens webbmöten. Jag lärde känna personerna utgående från deras röster, men jag hade aldrig sett dem.

Det var roligt att se dem för första gången i Big Room i Vasa och få ett ansikte på rösterna och namnen. Jag kände dem redan, även om jag aldrig hade träffat dem öga mot öga.

Vad hoppas du invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt tycker om projektet?

Vasa ligger mig nära hjärtat. Även om jag numera bor i Tammerfors, är jag född i Vasa och har fortfarande familj och släkt där. Jag hoppas att mina närmaste, och förstås alla andra som bor i regionen, blir stolta över den moderna sjukhusbyggnaden.

Jag vet att det kan ta en tid att vänja sig vid centraliseringen och de nya arbetsmodellerna. Jag hoppas ändå att H-huset ska kännas bra för kunderna och personalen. Vårt mål är att det ska vara enkelt och trivsamt att jobba och uträtta ärenden i huset.

Vad är det bästa med Vasa?

Utöver mina släktingar är havet det jag saknar mest från tiden i Vasa. Det är fantastiskt att närheten till havet har beaktats i det nya H-huset. Restaurangen och bäddavdelningarna kommer att få en fin havsutsikt – jag väntar med spänning på att få se dem färdiga.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer