Timo Koivisto - Fastighetsingenjör

Timo KoivistoTimo Koivisto Bothnia High 5 alliansen
Fastighetsingenjör, VSVD, byggherrens projektchef och medlem i Bothnia High 5-alliansens projektgrupp

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Min uppgift i Bothnia High 5 är att styra planeringen och byggandet så att vi kan skapa fungerande lösningar och förutsättningar för ett gott vårdarbete. Jag hör till alliansens projektgrupp, som leder och koordinerar det dagliga arbetet inom projektet.

Som fastighetsingenjör inom VSVD ansvarar jag för sjukhusets fastigheter och deras brandsäkerhet samt för samarbetet med myndigheterna angående detta. Därtill ansvarar jag för koordineringen av passerkontroll- och låssystemen. Vi utreder tillsammans med användarna vilket alternativ som passar bäst på varje specifik plats.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat?

Vårt arbete kommer att synas i form av en högklassig, lättskött och modern sjukhusbyggnad. Lokalerna kommer att fungera bra för vårdarbete och personalen kommer att trivas. Det blir lätt för kunderna att komma till och röra sig i byggnaden.

Underhållet av byggnaden kommer att vara bekymmersfritt och kostnadseffektivt, bland annat tack vare de material och system som vi har valt. Vi beaktar byggnadens livscykel i all planering och alla anskaffningar. Vi försöker tänka långsiktigt och beakta underhållskostnaderna under hela livscykeln. Det är inte ändamålsenligt att spara en liten summa vid anskaffningen av ett system eller en apparat, om underhållskostnaderna redan på några år överskrider den summa som man sparade jämfört med ett konkurrerande alternativ.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Det känns fint att vara med i Österbottens första alliansprojekt. Vi är en föregångare för ett nytt sätt att arbeta.

För det mesta är alliansarbetet trevligt. Vårt samarbete är effektivt och välfungerande. I Big Room är vi alla på plats och arbetet går framåt. Under verkstäderna i Big Room kan vi behandla och slå fast flera saker på en gång. Många gånger behöver vi synpunkter av flera parter – till exempel en representant för vårdarbetet, en byggare och en arkitekt – och då är det praktiskt att vi kan lösa frågorna tillsammans och gå vidare direkt.

En stor fördel med alliansmodellen är att vi kan börja bygga i ett tidigare skede. Planerna behöver inte vara färdiga till hundra procent när byggarbetena börjar.

Vi har redan gjort ändringar i infrastrukturen och håller på med att höja parkeringshuset. De förberedande markbyggnads- och schaktarbetena slutförs våren 2019.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Utvecklingsverkstäderna under upphandlingsfasen var minnesvärda. Det var otroligt att se grupperna arbeta på så olika sätt och nå så olika resultat trots att alla hade fått samma uppdrag och uppgift.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet?

Det nya H-huset behövs verkligen. Många av sjukvårdsdistriktets lokaler är opraktiska och i dåligt skick. De används inte effektivt och de stöder inte en god och kundorienterad vårdprocess.

Nu bygger vi en modern byggnad som kan användas effektivt. Vi planerar H-husets disposition och funktionalitet ur kundernas och medarbetarnas perspektiv – vårt mål är att ge dem den bästa kvaliteten i hela landet. Vi satsar på energieffektiva och anpassningsbara lokaler. Det här projektet stöder sparmålen i sjukhusets strategiska framtidsprogram VCS 2025.

Jag tycker byggnaden blir fin och passar in på området. H-huset kommer att vara det första blickfånget för dem som kommer till staden längs motorvägen. 

Vilken är din favoriträtt?

Jag tycker om indisk och annan kryddstark mat. Naan-brödet är min favorit. I Vasa finns det många restauranger som serverar god och tillräckligt stark mat, också enligt min smak. Ost tycker jag däremot inte om i någon form över huvud taget. Ost förstör till och med den indiska maten!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer