Tommi Hirvelä - upphandlingschef

Tommi Hirvelä Tommi Hirvelä Bothnia High 5 -allianssi
upphandlingschef, YIT Suomi

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

I alliansen Bothnia High 5 ansvarar jag för upphandlingarna, vilket omfattar konkurrensutsättning av materialleverantörer och underentreprenörer, sammanställning av material för offertförfrågningar, jämförelse av offerter och arbete med anknytning till upphandlingsavtalen.

Jag samarbetar mycket med alla parter i alliansen, såsom underentreprenörerna, byggplatsen, planerarna och beställaren. Jag försöker se till att informationen om upphandlingarna når alla dem som behöver den. I samarbetet med planerarna och representanterna för användarna bidrar jag med mina egna erfarenheter och synpunkter på material och leverantörer. Dessutom förmedlar jag materialleverantörernas rekommendationer om de bästa lösningarna och information om nya innovationer till planerarna.

Vid valet av material och underentreprenörer bör särskild vikt läggas vid kvaliteten och den totala lönsamheten. I enlighet med livscykeltänkandet eftersträvar vi tekniskt säkra och hållbara materialval. Helheten avgör, då slutresultatet ska vara ändamålsenliga material till ett konkurrenskraftigt pris.

Upphandlingen ingår egentligen i allting och påverkar de flesta arbetsfaserna. Det här byggprojektet är mycket utmanande och mångsidigt även för upphandlingens del. Mitt arbete underlättas av min långa erfarenhet inom branschen och mitt omfattande nätverk av samarbetspartner.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Jag bidrar till att det är säkert att röra sig i utrymmena. För kunderna och personalen syns vårt arbete i form av ett trivsamt hus med bra funktioner. Utrymmena är lätta att hålla rena och allt fungerar som det ska, till exempel dörrar och hissar.

Jag hoppas att mitt arbete syns i hållbara materialval som tilltalar användarna. Vårt mål är att hitta lösningar som står sig under byggnadens hela livscykel.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Jag tycker om alliansarbetet och det har medfört nya inslag i mitt arbete. Projektet är intressant och utmanande och ger mig inspiration och positiv energi.

Jag har fått se över min egen tidsanvändning och mina arbetsmetoder. I alliansen kommer upphandlingarna in i ett tidigare skede.

Det intensiva samarbetet är både en utmaning och en möjlighet. Det är till exempel lätt att be planerarna om hjälp och mer information, då vi har kontinuerlig kontakt med varandra.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Man måste kunna beakta och diskutera med alla parter och ur olika perspektiv, trots att det är bråttom. Vi fattar alla beslut tillsammans, enhälligt.

I vanliga projekt har upphandlingsenheten främst kontakt med byggplatsen och entreprenören, men i alliansen har beställaren en mer framträdande roll. I andra arbetsmodeller börjar man gräva först då planerna är mer färdiga.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att alla som rör sig på sjukhusområdet ser projektet som något positivt, även om det orsakar störningar just nu. Man måste komma ihåg att byggtiden ändå är relativt kort i förhållande till byggnadens användningstid. Det här är ett betydande projekt, det största enskilda nybygget inom Vasa sjukvårdsdistrikt. När H-huset står färdigt hoppas jag förstås att användarna tycker om det.

Vad gör du på fritiden? 

Det mesta av min fritid går åt till mina 11- och 13-åriga pojkars hobbyer. Programmet under kvällar och veckoslut utformas i hög grad enligt dem.

Jag är materialförvaltare i min yngre pojkes ishockeylag. I praktiken är jag i ishallen tre kvällar i veckan och därtill på matcher på veckosluten. När jag är ledig från ishockeyn, kör jag min äldre pojke till hans innebandyträningar och går på hans matcher.

Det är roligt att vara engagerad i pojkarnas hobbyer. Jag har också själv fått nya kompisar bland både föräldrarna och barnen.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer