Tommi Poskiparta - ansvarig arbetsledare

Tommi Poskiparta Tommi Poskiparta YIT Bothnia High 5 allians

Byggplatsansvarig i alliansen Bothnia High 5 och ansvarig arbetsledare på H-husets byggplats
YIT
(pension from 1.1.2020)

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är ansvarig arbetsledare på H-husets byggplats och medlem i alliansens projektgrupp.
Som ansvarig arbetsledare ansvarar jag för byggarbetet som helhet, till exempel tidtabellen, kostnaderna, arbetarskyddet och kvaliteten. Jag ser till att byggarbetet följer det beviljade bygglovet, reglerna och bestämmelserna för byggande samt god byggsed. Jag är förman för YIT:s tjänstemän och ansvarar i sista hand för all personal på byggplatsen.

Som medlem i alliansens projektgrupp och vid arbetet i Big Room bidrar jag till att planerna blir högklassiga och genomförbara även ur byggplatsens perspektiv.

Vad innebär ditt arbete för kunderna? 

Vi bygger ett friskt hus av god kvalitet. Kostnaderna hålls på planerad nivå. Vi överlåter huset till kunderna i tid.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

För mig är alliansen är ett nytt sätt att arbeta. Jag tycker att modellen passar bra för byggprojekt. Saker kan diskuteras och planerna kan påverkas i god tid.

Vi har ägnat en hel del tid åt innovationsarbete. Tillsammans har vi fått fram nya idéer om hur saker kan göras ännu bättre. När vi planerar tillsammans kommer många frågor fram i ett tillräckligt tidigt skede. Vi har till exempel ändrat planen för husets stomme så att våningarna 00–2 får valv som gjuts på plats, medan våningarna 3–8 får hålbjälklag, varigenom vi säkerställer en tillräckligt lång torktid för betongen.

Alliansmodellen har många goda sidor. Vi sitter i samma båt hela tiden och har ett gemensamt mål. Tack vare den här modellen har vi kunnat inleda byggarbetena ett halvt eller till och med ett år tidigare än vi skulle ha gjort vid en normal entreprenad. Vi kunde göra omfattande ändringar i infrastrukturen och utföra sprängning för H-husets grund i god tid.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

I alliansen är det lätt att fatta beslut snabbt, men jag måste medge att det också har hänt att vi har varit tvungna att återuppta behandlingen av ärenden som vi redan har fattat beslut i. Det är förstås viktigast att slutresultatet är optimalt för projektet.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Jag hoppas att kunderna och personalen tycker att H-huset är en högklassig, frisk och trygg byggnad dit det är lätt att komma.

Vad tänker du själv om det här projektet?

Det är ett mycket krävande och utmanande projekt, men det passar mig. Vi har en mycket skicklig personal på byggplatsen och tillsammans gör vi ett högklassigt arbete.

Vad gör du på fritiden? 

Jag samlar på gamla traktorer och lastbilar. Jag har ett antal museifordon – totalt 15 traktorer och dessutom några lastbilar och personbilar.

Jag tycker också om motionsorientering, långlopp på skidor och maratonlöpning. Nu under arbetet i alliansen jag har jag haft så bråttom att jag inte har hunnit med det på en tid. Senast på semestern ska jag orientera och springa igen.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer