Toni Ahola - elövervakare

Toni Ahola, Toni Ahola VSVD Bothnia High 5 alliansen
elövervakare och medlem av projektgruppen för Bothnia High 5
Eldriftsledare, VSVD

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är elövervakare i alliansen Bothnia High 5. Jag hör till alliansens projektgrupp och ansvarar där för elinstallationerna. Jag deltar i arbetet i Big Room och i planerings- och entreprenadmöten.

I början av projektet styr jag planeringen så att sjukvårdsdistriktets mål och krav beaktas. Under byggfasen övervakar jag byggandet i fråga om elarbetena och ser till att vi får det som vi har beställt.

Vad innebär elarbetena i det här projektet?

I H-huset handlar det i byggskedet om fastighetens el-, tele- och säkerhetsinstallationer och i framtiden om service, reparation och underhåll av dessa.

I H-huset installeras utöver vanliga elkablar också svagströmssystem, såsom telefon-, adb-, kameraövervaknings-, ljudåtergivnings-, täckljuds-, patientalarm, signal- och anropssystem.

Världen förändras och systemen utvecklas i snabb takt. Vi reserverar tillräckligt med anslutningsmöjligheter för ett smart elsystem. I framtiden kommer smartapparater att användas för att underlätta ankomsten till sjukhuset och uträttandet av ärenden där på många olika sätt. Det kan till exempel vara ett system där patienterna anmäler sig själva eller ett parkeringssystem som visar vägen till en ledig plats och därifrån vidare till rätt byggnad och mottagning.

H-huset och dess elsystem kommer att vara flexibla. Byggnaden och dess konstruktioner kan anpassas efter hand när funktioner, användningsändamål eller tekniska system ändras.

Hur syns ditt arbete när projektet tar slut?

Den nya H-byggnaden är en patientvänlig och smart fastighet. Moderna system bidrar till en god kundupplevelse och ärendena kan uträttas enkelt och smidigt. Kunden får vägledning under hela vårdprocessen, från det att hen anländer till området tills hen lämnar sjukhuset.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

En allians är en bra arbetsmodell när den fungerar enligt beskrivningen. Det bästa med alliansen är att alla drar åt samma håll. När vi alla arbetar tillsammans, bär vi också ansvaret tillsammans. Ingen av oss kan klaga på slutresultatet i efterhand. I en allians ska man vara öppen och föra fram sina egna synpunkter.

Jag tycker att en allians kunde fungera även i andra projekt. Alliansmodellen höjer nivån på planeringen och ger därmed kunderna ett ännu bättre sjukhus. De totala kostnaderna är klara redan när målpriset slås fast. Målpriset innehåller allt, så det kan inte dyka upp några överraskningar eller tilläggsfakturor. Alla måste hålla sig till det överenskomna priset.

I alliansen ersätts ”jag” i hög grad av ”vi” – det finns inget utrymme för soloåkning. Det kräver en lämplig och fördomsfri inställning av oss alla. Alla parter sitter i samma båt ända från början. Ingen kan anklaga någon annan, för vi planerar, är innovativa och förverkligar tillsammans.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Förra sommaren kom det ett rejält ösregn med stora mängder vatten. Vattnet hann inte rinna bort. Då hade tunnlar grävts upp på området, och via groparna rann vattnet ner i parkeringshusets hisschakt. Till följd av översvämningen gick parkeringshusets hiss sönder.

Det tog många dagar att pumpa bort vattnet vid groparna för kylrören och andra gropar. Sedan måste det ännu torka i flera dagar. Nu har man planerat in infiltrationsområden, så något liknande borde inte kunna hända igen.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

H-huset kommer att underlätta patientbesöken, för i fortsättningen finns allt från primärvård till specialsjukvård under samma tak. Det kommer också att finnas ett apotek i huset, så man kan köpa sina mediciner på samma gång och behöver inte köra runt hela staden.

Jag tror att H-husets kunder kommer att tycka om att allt finns i samma hus.

Kunderna får god vård och betjäning och kan uträtta alla ärenden på ett enda besök.

H-huset kommer också att vara ett nytt fint landmärke för Vasa. Jag berättar gärna att jag har varit med i det här projektet!

Vad gör du på fritiden?

Jag har fyra pojkar, och de har alla sina hobbyer. Jag kör dem till hobbyerna, och är också engagerad i dem. I sommar för barnens hobbyer oss först till Prag och direkt efter det till Uleåborg. Jag är mycket familjekär och tillbringar gärna tid med min familj.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer