Tuukka Lammi - byggplatsingenjör

Tuukka LammiTuukka Lammi Bothnia High 5
byggplatsingenjör, YIT

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är byggplatsingenjör på H-husets byggplats. Vi är tre byggplatsingenjörer, och mina viktigaste uppgifts- och ansvarsområden är 1) att styra planeringen, 2) att göra upp tidtabeller och följa med hur de fullföljs och 3) att sköta introduktionen på byggplatsen för nya medarbetare.

1)     Jag deltar i planeringsstyrningen och ger synpunkter på planernas och lösningarnas byggbarhet, så att de kan genomföras kostnadseffektivt. Vi utgör en länk mellan planerarna och byggplatsen. Vi löser eventuella problem tillsammans och söker vid behov alternativa lösningar.  

Via planeringsstyrningen vill vi också säkerställa att planerna är färdiga när de behövs på byggplatsen. Jag informerar planerarna om byggplatsens behov till exempel i fråga om tidtabellen.

Jag deltar i arbetet i Big Room varje vecka. Min viktigaste uppgift där är att fungera som kontaktperson mellan byggplatsen och Big Room. Jag förmedlar byggplatsens behov till Big Room och tar med mig information från Big Room till byggplatsen om planer, beslut och bakgrunden till dem.

2)     Ett viktigt mål är att hålla tidtabellen. Jag är med och gör upp tidtabellerna för byggplatsen. Vi planerar detaljerade tidtabeller utgående från den allmänna tidtabellen. Vi planerar tidtabellerna tillsammans med underentreprenörerna och beställaren och följer systematiskt med att de håller. Dessutom lägger vi upp ett taktschema för inomhusarbetena. Avsikten med det är att säkerställa att arbetena framskrider i jämn takt och att jämna ut eller förutse arbetstoppar och lugnare perioder. Med hjälp av taktschemat framskrider arbetena smidigare och det blir lättare att styra och följa med arbetet på byggplatsen.

3)     Tillsammans med Jonna Kulmala ser jag till att alla nya medarbetare på byggplatsen först deltar i en introduktion. Då går vi igenom målen för nybyggnationen, målen för genomförandet, själva byggplatsen och hur man rör sig där samt frågor som gäller säkerhet och ordning. För tillfället finns det strax under hundra medarbetare på byggplatsen, men antalet kommer att öka närmare sommaren.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Vi vinnlägger oss om kvaliteten i alla skeden av byggandet. Vi genomför de mest välfungerande lösningarna enligt tidtabellen. Slutresultatet är en byggnad som motsvarar Vasa centralsjukhus mål och som är en trivsam och välfungerande plats för både kunderna och personalen.

H-huset blir ett smart sjukhus med effektiva och flexibla utrymmen. Vi är förberedda på att kundbehoven förändras i framtiden och vi förutser den funktionella och kliniska teknikens utveckling.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Alliansmodellen får nog fler poäng av mig, även om också det traditionella sättet att bygga har sina fördelar. I alliansen är samarbetet bättre. Vi sitter mer i samma båt och funderar ut de bästa och mest effektiva lösningarna tillsammans.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?  

I alliansen är huvudentreprenören med tidigare, och inte först då planerna redan är klara. Vi kan framföra fler synpunkter på vad planeraren bör beakta i planen så att den går att genomföra.

Alliansen kräver större resurser, eftersom planeringen och byggandet framskrider samtidigt. Å andra sidan blir arbetet färdigt snabbare, och byggnaden kan tas i bruk mycket tidigare.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kom mer i det här projektet för ungefär ett år sedan, i början av 2019. Jag har starka minnen av de första dagarna i Big Room. Arbetet där ser helt annorlunda ut än jag var van med från mindre, traditionella entreprenader.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag hoppas att alla parter tycker att slutresultatet är det bästa möjliga. Det viktigaste är att kunderna trivs i H-huset, även om det handlar om sjukhusvård. Vår avsikt är att bygga utrymmen som stöder vården och bidrar till ett smidigt och effektivt arbete.

Vad gör du på fritiden?

Jag går på gym minst två gånger i veckan. Vintertid åker jag gärna skidor, men den här vintern är skidkilometrarna än så länge lätt räknade. Jag gör också allt möjligt med barnen, från pulkåkning till cykling och olika spel. Och vår hund ser förstås till att jag går ut flera gånger om dagen.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer