Veli-Matti Poola - mätningstekniker

Veli-Matti PoolaVeli-Matti_poola_400x300.jpg mätningstekniker, YIT

Vilken är din roll på H-husets byggplats?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är en av tre mätningstekniker på H-husets byggplats. Vi ansvarar för alla mätningar som hänför sig till byggnaden.

Jag började jobba här på byggplatsen i augusti 2018. Då hade man nog skissat på var på den lediga delen av tomten H-huset skulle byggas, men vi gjorde ännu några justeringar innan den slutgiltiga platsen slogs fast.

Vi började med att kartlägga markytan för att utreda hur mycket mark arbeten som behövdes innan man kunde börja anlägga grunden. Sedan mätte vi ut och markerade grundens placering och linjer. Till våra uppgifter hörde också att se till att markarbetena avlöpte enligt planerna.

Efter arbetet med grunden har vi gjort markeringar för murning, mellanväggar och rum. Med andra ord är det vi som ser till att rummen och allt annat byggs på den plats som anges i planerna.

I vårt arbete använder vi mätinstrument och byggnadens informationsmodell. H-husets planer har digitalt överförts från datorn till mätinstrumentet.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat?

Kort sagt så syns vårt arbete i att H-huset och dess rum och väggar står på rätt plats, precis enligt planerna.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

Mätningsteknikernas arbete är en viktig del av byggprojekt och jag trivs bra med det också på H-husets byggplats. I praktiken sker vårt jobb i nära samarbete med de andra, vi vägleder och lär oss av varandra. I mätningsarbetet lär man sig ständigt nya saker, eftersom mätinstrumenten och byggnads informationsmodelleringen utvecklas hela tiden. Det här är första gången jag verkligen har fått utnyttja en byggnads informationsmodell vid mätningarna.

För oss mätningstekniker tycker jag alliansmodellen framför allt innebär ett smidigt samarbete och god informationsgång. Till exempel kommunikationen med planerarna fungerar bra i båda riktningarna.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att vi lyckas bygga en trivsam, välfungerande och ändamålsenlig sjukhusbyggnad för kunderna och personalen. Det skulle vara fint om de som uträttar ärenden i byggnaden kännes att de och deras välbefinnande sköts på bästa möjliga sätt.

Berätta något om dig själv

Ja-a, vad kan jag berätta … Nå, i korthet kan jag säga att jag brukar fiska och jaga. Jag kopplar gärna av genom att vistas utomhus i lugn och ro. Och så min favoriträtt – det är min egen tillredda grisfilé i gräddsås.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer