Vesa Salonen - arbetsledare

Vesa Salonen,Vesa_Salonen_Inlook_400x300.png
Inlook Oy Pohjanmaa, arbetsledare

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är arbetsledare för monteringen av innertaken(* och akustikpanelerna i H-huset. Min arbetsgivare Inlook Oy utför de här arbetena som underentreprenör åt projektets huvudentreprenör. Jag har ett nära samarbete med både dem och de övriga underentreprenörerna.

Min uppgift som arbetsledare är att se till att entreprenaden framskrider enligt planerna och tidtabellen. Jag skaffar också allt material och ser till att det levereras vid rätt tidpunkt, så att det finns på plats när montörerna behöver det. Varje vecka deltar jag i byggplatsmöten som berör vårt arbete och byggplatsens tidtabeller. För tillfället är vi 8–10 medarbetare från Inlook som arbetar i H-huset, detta varierar beroende på arbetsfas.

Totalt monterar vi drygt 70 000 undertaksskivor i H-huset. De fästs med T-lister, som det totalt går åt närmare 70 kilometer av.

Vår entreprenad omfattar också monteringen av akustikpaneler på H-husets väggar. Det är frågan om olikformade paneler i akustikull, filt och faner. Syftet med dem är att minska ekot och oljud i utrymmena.

*) Innertaksbeklädnad används vanligen för ljuddämpning, ljudisolering, värmeisolering eller brandisolering i ett utrymme. Den döljer också de hustekniska installationerna. Innertaken bidrar till den estetiska och akustiska trivseln. I sjukhusbyggnader fästs en stor mängd teknik i innertaket, så det är mycket viktigt att samarbetet mellan innertaksentreprenören och till exempel husteknikentreprenörerna fungerar smidigt.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

När H-huset står färdigt syns innertaken och väggarnas akustikskivor i form av omsorgsfullt färdigställda ytor med en snygg finish. Byggnaden får en trivsam och vacker miljö för både kunderna och personalen.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

Jag är mycket nöjd med att vårt företag valdes till underentreprenör i det här projektet. Vi inledde arbetet i september 2020 och vårt arbete pågår nästan ända fram till det att byggnaden överlåts. Det var lätt och trevligt att komma med i Bothnia High 5-alliansen och den här arbetsgemenskapen.

Syns det i ditt arbete att projektet genomförs enligt alliansmodellen?

Alliansmodellen syns nog också i vårt arbete. På H-husets byggplats beaktas allas synpunkter i lika hög grad. Vår yrkeskompetens värdesätts och våra åsikter beaktas vid planeringen av arbetsordningen och tidtabellen för de arbeten som ingår i vår entreprenad. Vi planerar arbetsmomenten tillsammans, så att vi med tanke på helheten hittar de bästa lösningarna och effektivaste sätten att genomföra dem.

Berätta om en minnesvärd händelse i alliansen eller på H-husets byggplats!

Hela det här projektet är minnesvärt. Det känns fint att vara med i det första alliansprojektet i Österbotten.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag är mycket nöjd med att man till Vasa får en modern sjukhusbyggnad som erbjuder goda förhållanden för kunderna och personalen.

Vad gör du på fritiden?

Jag spelar innebandy i Nurmon Jymys ligalag, och dit går största delen av min fritid. Jag tycker också om att vara ute och motionera med min hund.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer