Visa Katajisto – projektchef för låsentreprenaden

Visa Katajisto
Projektchef för låsentreprenaden
Lås Vasa Ab 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är projektchef för låsentreprenaden i H-huset. Jag har bidragit med min sakkunskap i projektet ända från planeringen av låsen i sjukhusbyggnaden till monteringen och övervakningen.

Monteringen föregicks av en åtta månader lång planeringsfas där arkitekterna lade fram användarnas krav och önskemål om dörrarnas funktioner och passerkontrollen, och jag planerade det praktiska genomförandet.

H-huset får nästan tvåtusen dörrar. Därtill ansvarar vi för över tretusen låsbara möbler i huset. Allmänt taget har husets dörrar och möbler ett elektromekaniskt låssystem.

Nu under monteringsfasen ansvarar jag för materialflödet till byggplatsen, för faktureringen och för montörsresurserna i samarbete med arbetschefen. Det finns en hel del passerkontroller och automatiska dörrar i huset. Efter monteringsfasen gör vi ännu upp ibruktagnings- och testprotokoll för alla dörrar, så att vi vet att säkerhetsanordningarna fungerar till hundra procent. Vi har redan kommit långt, men vår arbetsmängd bara ökar när projektet närmar sig sitt slut.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Tack vare mitt arbete kommer personalen att kunna röra sig smidigt i fastigheten. De ska kunna nå fram enkelt och kontrollerat.

Mitt arbete syns också i säkerheten. Tack vare en välplanerad passerkontroll går det att spåra vem som har rört sig var i byggnaden. Dörrarna och låsen garanterar också patientsäkerheten på många ställen. Speciallösningar har godkänts av räddningsverket.

Tillgänglighet är dagens ord i alla typer av byggnader. Vi har satsat på tillgänglighetsanpassningen i H-huset, så att alla rutter och dörrar ska fungera bekymmersfritt för alla som rör sig i byggnaden.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Vi har inte så mycket erfarenhet av alliansmodellen. För mig själv har det här inneburit att jag har fått påverka processen redan under planeringen. I andra projekt engageras låsentreprenören först när planeringen redan har kommit för långt och det finns ofta fel i planerna. Nu har vi kunnat undvika det här och göra rätt från början. Jag tycker alliansen har varit ett bra system, för här bär vi ansvar tillsammans och ingen pekar ut någon annan.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om H-huset?

Det blir en riktigt bra sjukhusbyggnad på alla sätt, inte bara i fråga om låsen. Sjukhuset har för tillfället så många lokaler och funktioner att det säkert lönar sig att koncentrera tjänster till H-huset. Jag har också fått beundra landskapet från utevistelseutrymmena på sjunde våningen och utsikten där är helt fantastisk.

Vad tänker du själv om projektet?

Det här är den överlägset största entreprenaden som vi har medverkat i. Projekt av den här kalibern är verkligen inte vardag för oss. Det binder mycket stora resurser.

Allt har ändå förlöpt riktigt bra. Om något krånglar, kommer man långt med frisk humor. Jag och den ansvariga mästaren har arbetat på bra tillsammans under hela projektet.

Hur frigör du dig från arbetet på din fritid?

Båtliv och stugliv ligger mig nära hjärtat. Jag är också med i reservistverksamhet och är aktiv i några föreningar. Tidigare tyckte jag också mycket om ridning, som var hela familjens hobby när barnen var små. Det är det bästa sättet att nollställa hjärnan.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer