För medierna

Här finns alliansens logotyper och grafiska anvisningar, en bildbank för projektet samt meddelanden om den nya H-byggnaden och alliansen.  

Kontakta oss om du behöver information, bakgrundsmaterial eller en intervju om den nya H-byggnaden eller Bothnia High 5. Vi står gärna till tjänst! 

Botnia High 5 – nyheter och händelser

Bildbank för medierna

Läs mer

Ladda ner logor här

Läs mer

Grafiska anvisningar för Bothnia High 5-logon.

Läs mer

Kontaktuppgifter för massmedierna

Satu Rajamäki
teknisk assistent, Vasa sjukvårdsdistrikt VSVD
satu.rajamaki ( at ) vshp.fi
Tfn 040 662 3388