Bildbank

Dessa Bothnia High 5-bilder är avsedda för medierna. De kan användas fritt i sammanhang som gäller Bothnia High 5 eller den nya H-byggnaden. Ange källan då du använder en bild: Bothnia High 5-alliansens bildbank.

Visualisering av H-byggnaden, huvudentrén från öster, Ladda ner bilden här


Visualisering av H-byggnaden, flygfoto, Ladda ner bilden här


Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats 29.10.2018 (bild från norr), Ladda ner bilden här. Bothnia High 5, H-uudisrakennuksen työmaa


Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats 29.10.2018 (bild från söder), Ladda ner bilden här. Bothnia High5 ilmakuva H-uudisrakennuksen työmaa