Visualiseringsbilder och illustrationer

Ange källan då du använder en bild: Bothnia High 5-alliansens bildbank.

Visualiseringsbild av H-huset, informationsmodell bild 1. Ladda ner bilden här.

3-2022 VSHP 1.PNG

Visualiseringsbild av H-huset, informationsmodell bild 2. Ladda ner bilden här.

3-2022 VSHP 4.PNG

Visualiseringsbild av H-huset, informationsmodell bild 3. Ladda ner bilden här.

3-2022 VSHP 5.PNG


Visualiseringsbild av H-huset, fasadbild. Ladda ner bilden här.
Bothnia High 5 -allianssi, H-rakennus päänäkymä.
Visualiseringsbild av H-huset, huvudingång till kundapoteket. Ladda ner bilden här.Pikkukuva_uusi_Visualisointikuva H-rakennus, asiakasapteekin pääsisäänkäynti.jpg
Visualiseringsbild av H-huset, dialysens ingång. Ladda bilden här.
Pikkukuva_uusi_Visualisointikuva H-rakennus, dialyysin sisäänkäynti.jpg
Visualiseringsbild av H-huset, bild uppifrån. Ladda ner bilden här.
Bothnia High 5 -allianssi H-rakennus viistokuva.
Visualiseringsbild av H-huset, byggnaden placerad i området. Ladda ner bilden här.
Bothnia High 5 -allianssi, H-rakennus ilmakuvaupotus.

Visualiseringsbild av H-huset, vyn från hissaulan till huvuddörren, ladda ner bilden här. Small_VSHP_H-talo_Pääaula.jpg

Visualiseringsbild av H-huset, restaurang vyn 2, ladda ner bilden här. Small_VSHP_H-talo_Ravintolasali_näkymä2.jpg

Visualiseringsbild av H-huset, restaurang, ladda ner bilden här
Pikkukuva_Ravintolasali_näkymä_Bothnia_High5.jpg

Visualiseringsbild av H-huset, utrymmen 7. van., ladda ner bilden här. Small_VSHP H-talo ulkoilutila 7krs.jpg
Visualiseringsbild av H-huset, utrymmen 8. van., ladda ner bilden här. Small_VSHP H-talo ulkoilutila 8krs.jpg
H-huset, ytterväg fasaden blåstång, ladda ner bilden härPikkukuva_Rakkohauru_H-rakennus_Bothnia_High5.jpg

H-huset, ytterväg fasaden alg, ladda ner bilden här
Pikkukuva_Partalevä_H-rakennus_Bothnia_High5.jpg
Visualisering av H-byggnaden, huvudentrén från öster, Ladda ner bilden här
Visualisering av H-byggnaden, huvudentrén från öster.
Visualisering av H-byggnaden, flygfoto, Ladda ner bilden härVisualisering av H-byggnaden, flygfoto.

 

Bilder från H-huset byggplats

Läs mer