Bilder från H-huset byggplats

Ange källan då du använder en bild: Bothnia High 5-alliansens bildbank.

Februari 2021: flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här. 02-2021_pieni_H-uudisrakennuksen_työmaa.jpg

Februari 2021: flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här02-2021_pieni_H-uudisrakennuksen_työmaa_ja_sairaala-alue.jpg

September 2020: flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härSmall_09-2020_H-rakennuksen_tyomaa1.jpg

September 2020: flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här.Small_09-2020_H-rakennuksen_tyomaa2.jpg

September 2020: flygfoto 3 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här.Small_09-2020_H-rakennuksen_tyomaa3.jpg
Juni 2020: flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här
06-2020_Small_H-rakennuksen_työmaa3.jpg
Juni 2020: flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här
06-2020_Small_H-rakennuksen_työmaa2.jpg
Juni 2020: flygfoto 3 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här
06-2020_Small_H-rakennuksen_työmaa1.jpg
April 2020: flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härPikkukuva H-rakennus_ilmakuva1_Bothnia_High5.jpg

April 2020: flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härPikkukuva_H-rakennus_pohj_ilmakuva2_Bothnia_HIgh5.jpg

December 2019: flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här
Bothnia High5 H-rakennuksen työmaa.

December 2019: flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här
Bothnia High5 H-rakennuksen työmaa2.

September 2019:Flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härSeptember 2019:Flygfoto 1 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.
September 2019:Flygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härFlygfoto 2 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.

September 2019:Flygfoto 3 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härSeptember 2019:Flygfoto 3 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.
September 2019:Flygfoto 4 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härFlygfoto 4 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.

September 2019:Flygfoto 5 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härFlygfoto 5 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.

September 2019:Flygfoto 6 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden härFlygfoto 6 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.

September 2019:Flygfoto 7 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats, ladda ner bilden här. Flygfoto 7 av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats.

29.10.2018 Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats (bild från norr), Ladda ner bilden här. Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats (bild från norr).

29.10.2018 Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats (bild från söder), Ladda ner bilden här. Flygfoto av sjukhusområdet och den nya H-byggnadens byggplats (bild från söder).

 

 

Visualiseringsbilder och illustrationer

Läs mer