Information om webbtjänsten

Webbadressen www.bothniahigh5.fi styr besökaren till en undersida på Vasa centralsjukhus webbplats.

Respons 

Respons- och kontaktblanketten har utformats med sidans publiceringssystem. Respons eller kontaktförfrågningar som lämnas in via blanketten sänds till en e-postmapp som är avsedd för de medlemmar i Bothnia High 5-alliansens kommunikationsgrupp som arbetar inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Du kan lämna respons anonymt. Om du vill att vi kontaktar dig, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Uppföljning av besökarantalet på webbplatsen

Vi använder SiteImprove för att samla in statistiska data bland annat om antalet besökare, de populäraste sidorna och besökarnas ingångs- och utgångssidor. Vi använder dessa data för att utveckla webbtjänsten. 

Uppföljningen av besökardata bygger på cookies. I de flesta webbläsarna är det möjligt att blockera cookie-funktionen. Till exempel i Internet Explorer gör man det via Verktyg > Internetalternativ > Sekretess. Mer information om cookies finns på Kommunikationsverkets webbplats.