Friska utrymmen och en trygg miljö

Den nya H-byggnaden byggs intill Vasa centralsjukhus i Sandviken. H-byggnadens areal är cirka 37 000 kvadratmeter.  Byggnaden kommer att ha 10 våningar och därtill tekniska utrymmen. Samtidigt utvecklas vård- och verksamhetsprocesserna och av centralsjukhusets utrymmen tas cirka 60 000 kvadratmeter ur bruk.

För sjukhusets kunder och anställda byggs en trygg miljö och friska lokaler. 

Den nya H-byggnaden blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen, en kostnadseffektiv livscykel och beredskap att utnyttja framtidens teknologi. 

Den nya byggnaden tas i bruk 2022.

Mångsidig service effektivt och smidigt på samma plats

  • Gemensamma öppenvårdstjänster för specialsjukvården och primärhälsovården med uppskattningsvis 326 000 patientbesök årligen  
  • Öppenvårdstjänster i tre våningar.
  • Bäddavdelningstjänster i fem våningar var av i tre våningar somatiska avdelningar och i två våningar psykiatriska avdelningar.
  • Informations- och servicehandledningstjänster, till exempel en servicehandledningspunkt, tredje sektorn och frivilliga aktörer
  • Utrymmen för privata serviceproducenter, till exempel ett klientapotek, kioskverksamhet, café- och restaurangverksamhet

H-uudisrakennus pääsisäänkäynti idän suunnasta

326 000

kundbesök

Uppskattningsvis per år på specialsjukvårdens och primärhälsovårdens gemensamma öppenvårdstjänster.

37 000

kvadratmeter (cirka)

Den nya H-byggnadens storlek.

10

våningar

Servicen tillhandahålls på tio våningar. Dessutom finns ventilationsmaskinrum.

5

våningar

Bäddavdelningstjänster.

3

våningar

Öppenvårdstjänster.

2022

året

Den nya byggnaden tas i bruk.

“Kunden får effektivt och smidigt mångsidig service från samma ställe.”

Projektalliansen Bothnia High 5

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

Utrymmena i det nya H-huset blir trivsamma, friska och trygga. Det är viktigt för oss att bygga utrymmen där personalen och kunderna trivs med att arbeta och uträtta ärenden. I inomhusluften ska kännas ren att andas. Läs mer!

Läs mer

Ta en titt på byggplatsen via 360°-bilder! Vi tar bilder av den nya H-byggnadens byggplats regelbundet. Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider.

Läs mer