Funktionerna ändras

I den nya H-byggnaden får kunderna enkelt och flexibelt den service som de behöver.

Verksamheten centraliseras och utrymmen förnyas, vilket också ger nödvändiga besparingar. Ändringen av verksamheten bygger på strategin VCS 2025.

H-byggnaden kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärhälsovårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn.

Den nya öppenvårdstjänster bildas av flera polikliniker inom specialsjukvården och primärhälsovården inklusive öppenvården inom mental- och missbrukarvården. För tillfället finns dessa verksamheter på flera olika platser.

Alla endoskopier centraliseras till H-byggnadens endoskopienhet. Somatiska bäddavdelningar inom specialsjukvården och psykiatriska bäddavdelningar kommer också att koncentreras till H-byggnaden.

Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort.

(Mer info om strategin VCS 2025 finns på Vasa centralsjukhus webbplats.)

Effektiva och flexibla utrymmen

Den nya H-byggnaden ingår i planen för uppdatering av byggnadsbeståndet enligt strategin VCS 2025. Utrymmena planeras så att de kan användas flexibelt för varierande behov även i framtiden.

Vårt mål är att kunderna och personalen ska få friska och trygga utrymmen.

“Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort.”

Projektalliansen Bothnia High 5

Bekanta dig med projektteamet! Här presenterar vi medlemmar i projektalliansen Bothnia High 5 och berättar om deras uppgifter.

Läs mer

Utrymmena i det nya H-huset blir trivsamma, friska och trygga. Det är viktigt för oss att bygga utrymmen där personalen och kunderna trivs med att arbeta och uträtta ärenden. I inomhusluften ska kännas ren att andas. Läs mer!

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer