Vanliga frågor

Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om den nya H-byggnaden, Bothnia High 5, byggarbetena och byggarbetsplatsen.

Vad går byggprojektet ut på?

En ny H-byggnad för Vasa centralsjukhus. Därtill gör vi ändringar i infrastrukturen och höjer parkeringshuset.

Vilka funktioner kommer att finnas i den nya H-byggnaden?

  • Gemensamma öppenvårdstjänster för specialsjukvården och primärhälsovården med uppskattningsvis 326 000 patientbesök årligen  
  • Öppenvårdstjänster i tre våningar.
  • Bäddavdelningstjänster i fem våningar var av i tre våningar somatiska avdelningar och i två våningar psykiatriska avdelningar.
  • Informations- och servicehandledningstjänster, till exempel en servicehandledningspunkt, tredje sektorn och frivilliga aktörer
  • Utrymmen för privata serviceproducenter, till exempel ett klientapotek, kioskverksamhet, café- och restaurangverksamhet.

Hur stor blir den nya H-byggnaden?

H-byggnadens areal är cirka 37 000 kvadratmeter. Byggnaden kommer att ha 10 våningar och därtill tekniska utrymmen. Samtidigt tas cirka 60 000 kvadratmeter av centralsjukhusets utrymmen ur bruk och processerna utvecklas.

Varför heter den nya byggnaden inte Österbottens sote-hus?

Vid Vasa centralsjukhus har alla byggnader en bokstavsbeteckning. Den nya byggnaden får bokstaven H, eftersom en av de byggnader som revs på sjukhusområdet i Sandviken också hade bokstaven H. H är också bokstaven för hälsa (på finska hyvinvointi). I ett tidigt skede talade man om sote-huset, men det fick ge vika för det officiella namnet.

Vasa centralsjukhus nya H-byggnad uppförs av projektalliansen Bothnia High 5. Vilka parter ingår i alliansen?

Alliansen Bothnia High 5 består av Vasa sjukvårdsdistrikt, YIT, Granlund Österbotten, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski.  

Vad betyder namnet Bothnia High 5?

Bothnia High 5 är projektalliansens namn. Vi ville ge alliansen ett eget namn, eftersom det är fråga om ett mångårigt och unikt projekt i Österbotten. Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet.

Inom alliansen arbetar vi tillsammans för samma mål. Så vill vi också synas utåt och vi använder namnet Bothnia High 5 när vi talar om alliansgrupperingen.

Namnet Bothnia High 5 beskriver särskilt den gemensamma insatsen, ett gott samarbete och ett uppmuntrande arbetsklimat. Ordet high, hög, syftar också på att H-byggnaden kommer att bli en rätt hög byggnad och ett landmärke för sjukhusområdet.

Detta är ett betydande projekt för hela landskapet och vi vill tillsammans hitta nya och bättre lösningar. Vi gör vårt bästa tillsammans för hela Österbotten, med nya metoder. Det är värt en high five!

Vad betyder modifierbarhet?

Modifierbarheten betyder att byggnaden och konstruktionerna måste kunna anpassas under byggnadens livscykel efter de förändringar som sker i verksamheten, användningsändamålet eller de tekniska systemen.

 

Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer

Hittade du inget svar på din fråga eller vill du ge respons? Skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret.

Läs mer