klient- och patient-säkerhetscentret

Vi främjar klient- och patientsäkerheten tillsammans nationellt genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

Av tekniska skäl fördröjs lanseringen av den nya webbplatsen. Vi beklagar!

Den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022–2026

Läs mer

No Harm Bothnia-webbinarium 5.5 "Utveckling av säkra och högkvalitativa läkemedelsbehandlingstjänster genom att använda ett multidisciplinärt samarbete"

Läs mer

Rapporten från VN TEAS-projektet "Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden"

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer: Kompetensutveckling | Sjukhusdödsfall som kan förhindras | Identifiering | Nivåmätning | Säker läkemedelsbehandling | Säkerheten vid tjänster i hemmet | Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

NO HARM är en gratis nättidning om klient- och patientsäkerhet. Ett nytt nummer kom ut den 7 december!

Läs mer

Beställ vårt nyhetsbrev!

Läs mer