Identifieringen får inte glömmas bort

Det kan finnas fler patienter eller klienter med samma eller liknande namn. Via identifieringen säkerställer man att du genomgår rätt undersökningar och ingrepp eller att du får de mediciner som du har ordinerats. Personalen kontrollerar ditt namn och din personbeteckning före alla undersökningar och ingrepp och innan de ger dig medicin.

En del av identifieringen sker med hjälp av ett armband med ditt namn och din personbeteckning. Vid vissa enheter används avläsningsapparater som kontrollerar din identitet elektroniskt. Ta aldrig själv bort armbandet under vårdtiden!

Om personalen inte kontrollerar din identitet, bör du begära det. Identifieringen är särskilt viktig inför en undersökning eller ett ingrepp.

Beskrivningen av metoder för säkerställande av identifieringen (Pdf, på finska. Svensk översättning kommer snart.)