När du kommer in för vård

Det är viktigt att personalen känner till allting som påverkar din vård. Även om patientarkiven och läkemedelsuppgifterna numera till största delen är i elektroniskt format, är uppgifterna utspridda eftersom det finns ett stort antal olika datasystem. Ta alltid med dig aktuella uppgifter om dina mediciner (preparatens namn, styrka och dosering), även egenvårdsläkemedel och naturpreparat. Berätta för vårdpersonalen om du har allergier, om du har varit med om andra ingrepp och om det har inträffat komplikationer i samband med dem samt om du har implantat (till exempel ledproteser) eller pacemaker.

Läkaren behöver få veta allt om hur din sjukdom har utvecklats och vilka symptom du har, så att hen kan ställa rätt diagnos och planera vården. Det är viktigt att du berättar din egen syn på hur din sjukdom har uppkommit, om orsakerna till den och om hur den har utvecklats samt vilka behandlingar du har provat.

Det kan ibland kännas besvärligt när läkaren eller sjukskötaren ställer många frågor om tidigare sjukdomar, om hur de har behandlats och vilka följder de har fått samt om familj, arbete, kost och hobbyer. Det behövs många slags information för att planera vården.