För experter

Vår vision är att klient- och patientsäkerheten i Finland ska utvecklas via forskning och nationellt samarbete. Vi erbjuder ett koordinerande center för forskar- och utvecklarnätverk.

För att garantera en säker vård utvecklar och testar vi förfaranden och skyddsmetoder samt mätare för patient- och klientsäkerhet. Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete. Vårt mål är att höja kompetensen genom att sprida kunskap som bidrar till en säker vård och service.

Finland vill bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet

Läs mer

No Harm Experts -nätverket

Läs mer

Sakkunnigrådet

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer

Läs mer