Utvecklare av klient- och patientsäkerheten i Finland samlas för webbinarium 2–3.9

Meddelande 31.8.2021

III Nationella patient- och klientsäkerhetsseminariet ordnas i Vasa den 2–3 september. På grund av coronaläget ordnas det som webbinarium och årets tema är ”Tillsammans mot en ny strategi”. Webbinariet är öppet för alla och behandlar bl.a. temana i den nya nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin, som är under beredning.

Seminariet inleds på torsdagen med presentation av aktuella vetenskapliga studier med anknytning till klient- och patientsäkerhet.

I den internationella delen presenteras den kommande patient- och klientsäkerhetsstrategin 2022–2026 och dess verkställighetsplan samt vårdreformen. Keynote-inlägget ”Global Patient Safety Action Plan 2021–2030” hålls av Dr Neelam Dhingra-Kumar, Unit Head, WHO Patient Safety Flagship.

På torsdagen behandlas också den nuvarande strategiperioden och vilka idéer vi kan ta med oss till den kommande strategiperioden.

Utvecklings- och forskningslinjerna samlas på fredagen

Servicechefen Jaana Kalliokoski är glad över att antalet forsknings- och utvecklingslinjer har stigit från fyra till sju sedan i fjol. På fredagen träffas följande linjer: Kompetensutveckling, Sjukhusdödsfall som kan förhindras, Identifiering, Nationell nivåmätning, Säkerheten vid tjänster i hemmet, Vårdrelaterade infektioner och Säker läkemedelsbehandling.

– Arbetet görs nationellt, för linjernas ledare och medlemmar kommer från olika organisationer runt om i Finland, såväl offentliga och privata som organisationer inom tredje sektorn.

Kalliokoski hoppas att klient- och patientsäkerheten ska synas ännu mer i linjernas verksamhet i fortsättningen, antingen som en egen linje eller som ett stöd för de andra linjernas verksamhet.

På fredagen får vi information om patientsäkerhetsstrategin i Sverige. Charlotta George (Chief Nurse Officer, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen) berättar om temat på rubriken ”National Action Plan for Increased Patient Safety in Swedish Health Care 2020–2024 – what to learn from strategy process and measures”.

Klient- och patientsäkerhetsstrategins läge och uppföljning utreds nationellt

På fredagen ges en lägesrapport från TEAS-projektet, som undersöker patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden. I inläggen diskuteras bl.a. projektets indikatorsystem och hur det stöder utvecklingen av organisationen samt ett utkast till informationsmodell och hur den kan användas vid jämförelse av olika organisationer.

Över 200 deltagare från hela landet har anmält sig till seminariet, och programmet kan följas också via Teams-länkarna som publiceras på webbplatsen för Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Seminariet ordnas av Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet inom Vasa sjukvårdsdistrikt och programmet finns på centrets webbplats.

Mer information ges av

servicechef Jaana Kalliokoski, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, jaana.kalliokoski@vshp.fi, tfn 040 542 4803