Nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet

III nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet 2.-3.9.2021 Vasa

Läs mer

II nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet 3.-4.9.2020

Läs mer