No Harm Bothnia webbinarieserie hösten 2021

Reformen av det finländska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten

Seminarie- och webinarieserien stöder reformen av det finska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten. Målgrupp är utvecklare, förändringsledare och sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Webinarierna spelas in och kan ses i efterhand.


Plats:
Vasa centralsjukhus, Mötesrum Trana / Teams
Tid
: 16.9– 2.12.2021, torsdag 12:00–15:30 och 19.11.2021 fredag 10:00–14:30

Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, forskningsledare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet​
Målgrupp: förändringsledare, sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet, läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare intresserade av patient- och klientsäkerhet.
Anmälningen: Personal vid Vasa centralsjukhus anmäler sig via Intranet utbildningskalendern och deltagare utifrån anmäler sig via utbildningskalendern. Skild anmälning till respektive tillfälle. ​

Seminarierna är avgiftsfria. I föreläsningar och diskussioner kan man använda eget modersmål.

Presentationsmaterial finns på sidan i två veckors tid och inspellningar kan man fråga av noharm(a)ovph.fi

Tilläggsinformation fås av Jaana Kalliokoski, se kontaktuppgifterna här.

När du deltar via Teams kom ihåg att logga in med dit eget namn (förnamn och efternamn) och organisation.

 

Tors 16.9.2021 Seminariedag I: Att leda patient- och klientsäkerheten i välfärdsområdets komplexa miljö

Ordförande:
Marjo Orava, chefsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Riku Niemistö, YTL, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
Kommentarinlägg:
Merja Lampinen, TtM, sosiaali- ja terveysalan lehtori, palvelupäällikkö, polikliiniset toiminnot, Hoitokeskus, Sädehoito, Eksote, keskussairaala
Päivi Stenman, HVD, personalchef, Social- och hälsovårdsverket, Staden Jakobstad

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
No Harm Bothnia, syksy 2021 avaus
Marina Kinnunen, ED, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

12.15–13.00 Kompleksisuusteoreettinen tulkinta asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista               
Harri Jalonen, professor, Enheten för ledarskap, Vasa universitet

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Sosiaalihuollon palvelujen asiakasturvallisuuden johtaminen
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä johtavan luottamusjäsenen näkökulmasta
Hans Frantz, PL, styrelseordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt / Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 23.9.2021 Seminariedag II: Smidiga och säkra klientprocesser i de nya välfärdsområdena

Ordförande:
Carina Nåhls, socialdirektör, Österbottens välfärdsområde, serviceområdeschef Vasa stad
Tony Pellfolk, utvecklingsdirektör / verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice, Österbottens välfärdsområde
Kommentarinlägg:
Merja Heinonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Tuula Mulju, YM, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Johtaminen uudistuu sosiaali- ja terveydenhuollossa – olenko itse valmis uudistumaan?
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Kotiutusprosessin LEAN-kehittäminen
Marja Kettunen, Sh, TtM, kehittämispäällikkö, Phhyky

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Metod för förbättringsarbete inom äldrevården, erfarenheter från Korsholm och Vörå
Sofia Svartsjö, överläkare, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå, Verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler, Österbottens välfärdsområde

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 7.10.2021 Seminariedag III: Förebyggande riskhantering i välfärdsområdets komplexa miljö, Safety II

Ordförande:
Mari Plukka, YAMK Sh, väitöskirjaopiskelija, VSHP, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, laatujohtaja
Karoliina Marjaniemi Sh, TtK, TtM-opiskelija / Turun yliopisto valvontakoordinaattori / ylikunnallinen valvontakeskushanke / sote-rakenneuudistushanke / VSSHP
Kommentarinlägg:
Pietari Perkinen, sh, TtM, kehittämispäällikkö, Essote
Marketta Koskela, TtM, Vanhushuollon päällikkö/ Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Siirtymä Safety-I ‒ Safety-II – ihminen turvallisuuden tekijänä kompleksisessa järjestelmässä
Anna-Maria Teperi, FT, dos, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Ennakoiva riskienhallinta Eksoten ensihoidossa
Kati Saarikivi, Ensihoidon päällikkö, Eksote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Kokonaisturvallisuudella ja turvallisuuden johtamisella turvallinen työympäristö
Terhi Metsola, Turvallisuuspäällikkö, VSHP

 15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 21.10.2021 Seminariedag IV: En välmående personal säkerställer patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena

Ordförande:
Satu Hautamäki, ylihoitaja/toimialajohtaja VSHP
Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP
Kommentarinlägg:
Mari Liukka, laatupäällikkö Eksote
Anu Storm, työterveyspsykologi, TTbothnia

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Henkilöstö hyvinvointialueiden kehittämisen katalysaattorina
Sanna Laulainen, professori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 HR - tiedolla johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
Johanna Bjerregård Madsen, HR, Siun sote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 5 tähden koulutuksella työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta
Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, Vaasan terveyskeskus ja VSHP

 15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Tors 4.11.2021 Seminariedag V: Att identifiera servicebehovet – hur förbättra kvaliteten och effektiviteten inom välfärdsområdena

Ordförande:
Tiia Krooks, familjeomsorgschef, Närpes stad (60%), regional servicechef, Österbottens välfärdssamkommun (40%)
Jenny Björndahl-Öhman, projektdirektör, HvM, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommentarinlägg:
Johanna Björkman, servicehandledningens projektchef, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt
Tanja Hautala, erityissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Palvelutarpeen tunnistaminen - miten se toteutuu asiakkaan itsearvioimana?
Pia Vähäkangas, hankejohtaja, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke, VSHP

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Miten parantaa laatua ja vaikuttavuutta tulevilla hyvinvointialueilla
Virpi Korhonen, laatupäällikkö, Kainuu sote

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Palvelun laatu on viime kädessä sitä, mitä asiakas saa
Erkki Penttinen, resultatsområdesdirektör (Vasa), sektordirektör (arbetsföra, Vasa sjukvårdsdistrikt)

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning

 

Fre 19.11.2021 kl. 10:30- 14:30
Seminariedag VI: De IV social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten | Vetenskap, utveckling och målinriktat ledarskap garanterar säkerheten

10.30–11.15 No Harm -abstraktit (3 kpl, abstrakti + keskustelu 10–15 minuuttia)      
Puheenjohtajat:
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare / kehittämisylihoitaja, Vasa sjukvårdsdistrikt
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto

11.15–12.00 Tiede, kehittäminen ja johtaminen VUCA-ajassa
Kati Komulainen, rehtori, toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

12.00–12.10 Kommenttipuheenvuoro: Moniammatillisuus VUCA-ajassa
Tanja Eriksson, koulutusylilääkäri, Vaasan terveyskeskus ja VSHP

12.10–12.15 Yleisökysymykset

12.15–13.15 Lounastauko

13.15–13.45 Mitä perheet hyötyvät hyvinvointialueista
Andreas Blanco Sequeiros, toimialuejohtaja, Perheiden palvelut, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

13.45–14.00 Kommenttipuheenvuoro: Tulevan hyvinvointialueen perhepalvelut – mikä muuttuu turvallisemmaksi
Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä

14.00–14.15 Yleisökysymykset

14.15–14.30 Puheenjohtajan kooste

 

Tors 2.12.2021 Seminariedag VII: Teori som stöd för strategin och resultatindikatorer som bevis för verkställandet av strategin

Inspelning och presentationer kan ses fram till 17.12.

Ordföranden:
Tuija Ikonen, johtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, potilasturvallisuuden professori (TY) ja Tanja Hautala, TtM, erikoissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommentarinlägg:
Pirjo Mustonen LT, sisätautiopin dosentti, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, kehittämisjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Tanja Hautala, TtM, erikoissuunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus


12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande

12.15–13.00 Strategian rakentaminen ja hyödyntäminen käytännössä
Marko Kohtamäki, strategiaprofessori, Vaasan yliopisto

13.00–13.10 Kommentarer och diskussion

13.10–13.30 Kaffepaus

13.30–14.15 Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpano hyvinvointialueilla
Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, eMBA, STM

14.15–14.25 Kommentarer och diskussion

14.30–15.15 Strategian toteutumisen turvaaminen ‒ Miten voimme hyödyntää mittareita jatkuvan parantamisen tukena
Maria Virkki, LT, EMBA, hankejohtaja, johtava asiantuntija, VSHP, laatu- potilasturvallisuusylilääkäri, PHHYKY

15.15–15.25 Kommentarer och diskussion

15.25–15.30 Sammanfattning