No Harm Experts-nätverket

Vi är ett riksomfattande forskar- och utvecklarnätverk som administreras av Klient- och patientsäkerhetscentret. 

  • Vi utvecklar förfaranden och skyddsmetoder för att säkerställa en säker vård.
  • Vi utvecklar och testar gemensamma mätare för patient- och klientsäkerhet.
  • Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete.
  • Vi höjer säkerhetskompetensen.

Vår verksamhetsidé är att sprida information som bidrar till en säker vård och service i det dagliga arbetet inom social- och hälsovården.

Träffar på våren 2022

Tors 13.1 kl. 14‒15: Lägesöversyn till strategi
Förändringar till följd av samrådet och presentationen och diskussionen av genomförandeplanen

Tors 10.2 kl. 14‒15: Ledning av klient- och patientsäkerhet
Ledningsperspektiv på strategi och klient- och patientsäkerhet

Tors 10.3 kl. 14‒15: Säkerhetskultur som grund för aktiviteter
Ansvar, resurser, fördelning av uppgifter och ansvar samt strukturer som stödjer klient- och patientsäkerhet

Tors14.4 kl. 14‒15: Deltagande av klienter, patienter och anhöriga
Erfarenheter och deltagande av klienter, patienter och deras anhöriga i tjänster och deras säkerhet, social- och patientombudssystem                                                       

Tors 12.5 kl. 14‒15: Välmående och kompetent personal
Välmående hos personal och arbetsledare som en del av klient- och patientsäkerhet                                          

Träffar på hösten 2022

11.8, 8.9, 13.10, 10.11 och 8.12

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt med specialplanerare Tanja Hautala, tanja.hautala(a)ovph.fi