NO HARM är en ny tidning om klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhetscentret ger ut den nya nationella webbtidningen NO HARM. Tidningen stöder nätverkens arbete genom att informera om aktuella frågor inom klient- och patientsäkerhet och sprida evidensbaserad kunskap och god praxis.

Tidningen är avsedd för professionella inom social- och hälsovården och ges ut i digitalt format på nätet på finska och svenska. Tidningen kommer ut två gånger per år och är avgiftsfri.

Prenumerera på tidningen här!

Läs tidningen nr 2 här! (publicerad 7.12.2021)

Läs tidningen nr 1 här! (publicerad 2.6.2021)