Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är en av de faktorer som äventyrar patient- och klientsäkerheten. De kan förebyggas och bekämpas via det egna agerandet och olika rutiner.

Utvecklingslinjens mål är att föra fram de viktigaste faktorerna som påverkar förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt aktuella frågor. Ett syfte med utvecklingslinjen är också att utveckla ett nationellt ”infektionsbekämpningspass” för att förenhetliga kompetensnivån och påvisandet av den.

Målgruppen är alla yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn samt patienter och övriga klienter.

Genom att förenhetliga och utveckla metoderna för bekämpning av infektioner kan vi förbättra patient- och klientsäkerheten inom vården.

Ta kontakt: Dinah Arifulla work.dinah(a)gmail.com, Elina Välivainio  elina.valivainio(a)ovph.fi

 

Webbinarium på handhygiendagen ”Käsihygienia – yhdessä turvallisen toimintakultuurin puolesta” 5.5.2022 kl. 14‒15.30

Under webbinariet går vi igenom hur handhygienen kan utvecklas och följas upp ur olika aktörers perspektiv.

Webbinariet hålls på finska, men var och en kan använda sitt modersmål. 

 

Temat för WHO:s handhygiendag 2022 är ”Unite for safety: clean your hands” 
https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022 

 

Inledningsanföranden (á 15–20 min, på finska):

Universitetssjukhusen:
Tiina Kurvinen, sjukskötare, hygienskötare, administrativ avdelningsskötare, Åbo universitetscentralsjukhus 

Primärvården:
Privata sektorn: Riitta Pyhäjärvi, hygienskötare, koordinator för instrumentvård, Terveystalo-koncernen

Forskardoktor Jussi Rasku (Tammerfors universitet/universitetscentret i Seinäjoki) presenterar observationer från förstudieprojektet HANDTAG om god handhygien i Södra Österbotten och Västerbottens län i Sverige, utvalda framtida teknologiska möjligheter för infektionsbekämpning samt planer för ett innovationsprojekt från det nordiska konsortiet för förstudieprojektet.

Diskussion:

Vad verksamhetskultur kunde innebära i fråga om handhygien (vilka verktyg, definitioner, funktioner, uppföljningsuppgifter).

 

Webbinariet är gratis och öppet för alla intresserade!

OBS! Om du deltog i webbinariet och inte har fått materialet, kan du kontakta Elina Välivainio elina.valivainio(a)ovph.fi eller Dinah Arifullah work.dinah(a)gmail.com.

 

Handhygieniska hälsningar av ledarna för linjen Vårdrelaterade infektioner

Dinah Arifulla (ordförande) och Elina Välivainio (sekreterare)

 

Mer information: Elina Välivainio, elina.valivainio(a)ovph.fi