Om oss

Vi koordinerar och utvecklar klient- och patientsäkerheten på nationell nivå

Vi koordinerar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten.

Vi utvecklar arbetsmodeller, nya verktyg och rekommendationer för välfärdsområdena, personalen, klienterna och patienterna.

Vi samarbetar med alla och delar med oss av fakta och resultat.

Vår verksamhet styrs, uppföljs och utvärderas av en styrgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet.

Ny klient- och patientsäkerhetsstrategi

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den nyaste klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022–2026 den 24 februari 2022.

Visionen är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går att undvika.

Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 

Nationellt klient- och patientsäkerhetscenter

Österbottens välfärdsområde (tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt) har arbetat för patientsäkerheten redan en längre tid.

År 2019 grundades ett kompetenscentrum inom patientsäkerhet i enlighet med det mål som ställts upp av sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Centret fick namnet Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

I december 2021 ändrades namnet till Klient- och patientsäkerhetscentret.

I januari 2021 föreskrev statsrådet i en förordning om centralisering av den specialiserade sjukvården att Vasa sjukvårdsdistrikt (numera Österbottens välfärdsområde) ansvarar för uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

I maj 2020 beviljades centret ett treårigt statsunderstöd.

Kontakta oss

noharm(a)ovph.fi

Centrets experter