En utredning om den nationella lägesbilden för patient- och klientsäkerheten har inletts

TEAS Pressmeddelande 27.4.2020        

En utredning om den nationella lägesbilden för patient- och klientsäkerheten har inletts

Ett konsortium som leds av Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljas pengar ur finansieringen för gemensam utrednings- och forskningsverksamhet som samordnas av Statsrådets kansli (TEAS) för ett projekt vars syfte är att utreda patientsäkerhetens nationella lägesbild och utveckla en faktabaserad uppföljningsmodell för Finland.

I konsortiet ingår också Institutet för hälsa och välfärd, NHG Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Auria datatjänster samt experter på patientsäkerhet runt om i Finland. Projektet pågår till slutet av 2021 och koordineras av Vasa sjukvårdsdistrikts utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet. Projektledare är MD Maria Virkki.

Inom projektet utreder man vilka indikatorer för patient- och klientsäkerhetens läge som används inom hälso- och sjukvården och socialvården i Finland och i andra länder. Därtill utvärderas undersökningar om hur effektiva mätningar av patientsäkerheten är. Målet är att utveckla och testa en modell för övergripande uppföljning av patient- och klientsäkerheten och att utarbeta ett förslag för hur dessa kan mätas och bedömas inom enheten och nationellt. Inom projektet utreds också indikatorer och forskningsmetoder inom andra säkerhetskritiska branscher. Resultaten och modellerna från projektet kan utnyttjas inom social- och hälsovårdsenheterna som stöd för utveckling och egenkontroll, för kvalitetsjämförelser och vid nationell styrning och tillsyn.

Mer information:

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen, marina.kinnunen(at)vshp.fi, 044 323 1808

TEAS-projektet, projektledare MD Maria Virkki, maria.virkki(at)phhyky.fi 044 719 5500

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, VSVD, forskningsledare Tuija Ikonen, tuija.ikonen(at)vshp.fi, 40 579 5482