På klient- och patientsäkerhetsdagen 17.9 firas alla nyfödda i Finland

Pressmeddelande 13.9.2021

WHO:s Internationella patientsäkerhetsdag firas varje år den 17 september. Årets tema är moderns och den nyföddas säkerhet. I Finland firas dagen som klient- och patientsäkerhetsdagen och vi firar att det är tryggt att föda barn i Finland.

WHO berättar på sin kampanjsida att det varje dag är 6 700 nyfödda barn som dör, nästan 5 400 barn som föds döda och 810 kvinnor som dör på grund av graviditet eller förlossning. Största delen av dessa kunde ha räddats med säker vård. 

I Finland har 68 kvinnor dött i samband med en förlossning under de senaste 24 åren, det vill säga i genomsnitt 3 kvinnor per år. År 2020 dog 320 barn under nyföddhetsperioden medan 122 föddes döda. I Finland är antalet barn som dör före födelsen, under förlossningen eller under nyföddhetsperioden bland de lägsta i världen.

Det är tryggt att föda barn i Finland

Även om läget är bra hos oss, finns det fortfarande mycket att göra. Det framkom till exempel i de berättelser som insamlades av finländare inför patientsäkerhetsdagen. Vi presenterar berättelser under klient- och patientsäkerhetsdagens webbinarium ”Är det en lottovinst att föda barn i Finland” den 17 september 2021 kl. 12–15. Webbinariet öppnas av inrikesminister Maria Ohisalo.

”Graviditeten, förlossningen och den nya familjemedlemmen förändrar hela livet för familjerna, så upplevelserna av dessa kan påverka familjens välbefinnande under en lång tid. Vid många förlossningssjukhus i Finland arbetar man med att utveckla verksamheten och beaktar då också föderskans och barnets övergripande välbefinnande”, konstaterar överläkare Ritva Halila vid social- och hälsovårdsministeriet.

”Precis som temat för den här internationella dagen lyder, är en säker mödra- och förlossningsvård en gemensam angelägenhet också i Finland. Vi kan alltså säga att det verkligen är en lottovinst att föda barn i Finland”, gläder sig ordföranden för dagens nationella arbetsgrupp Sally Leskinen, överläkare vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus.

Dagens färg är orange

I Finland firas klient- och patientsäkerhetsdagen på många olika sätt, bland annat genom att lysa upp byggnader och landmärken i orange. Under dagen hålls många föreläsningar och utbildningar och många väljer att klä sig i orange. Vi hoppas också att alla barn som föds den 17 september 2021 ska kläs i orange mössor. Även den här utmaningen har redan antagits i många regioner.

Social- och hälsovårdsaktörer runt om i landet ordnar evenemang i sin region. Information om dessa finns på webbplatsen för Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för arrangemangen på nationell nivå och har gett Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet i uppgift att koordinera evenemanget.

Dela dina tankar om klient- och patientsäkerhet

Via internationella patientsäkerhetsdagen vill vi bjuda in alla i diskussionen. WHO uppmanar alla att använda följande slagord i kommunikationen om den här dagen: ”Agera nu för säkra och respektfulla förlossningar!” och ”En säker mödra- och förlossningsvård är vår gemensamma angelägenhet”.

I sociala medier används hashtaggarna #WorldPatientSafetyDay, #KlientOchPatientsäkerhetsdag och # DetÄrEnLottovinstAttFödaBarnIFinland.

 

Mer information:

Ritva Halila, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 420, ritva.halila(a)stm.fi

Sally Leskinen, ledande överläkare, Egentliga Tavastlands centralsjukhus, patientsäkerhetsambassadör (specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus), tfn 03 629 3161, sally.leskinen(a)khshp.fi

Kaisa Halinen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154, kaisa.halinen(a)stm.fi

 

Mer info om webbinariet:

Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet/Vasa sjukvårdsdistrikt, tfn 040 182 0904, tarja.pajunen(a)vshp.fi

Mer om patient- och klientsäkerhet samt internationella patientsäkerhetsdagen och webbinarieprogrammet på utvecklingscentrets webbplats.

www.centretforpatientochklientsakerhet.fi

Webbinarium 17.9 ”Är det en lottovinst att föda barn i Finland”: Click here to join the meeting

WHO:s kampanjsida: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2021