Patientsäkerhets-ambassadörer

Specialupptagningsområdenas patientsäkerhetsambassadörer tillträdde i början av året 2021. 

De förmedlar information till dem som fattar beslut om social- och hälsovården i området och till andra berörda grupper samt främjar nätverkandet mellan experter på patient- och klientsäkerhet inom sitt specialupptagningsområde. Patientsäkerhetsambassadörerna sköter uppgiften vid sidan av sitt eget arbete.  

 

Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus:
Maria Virkki, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt (ordf.)
maria.virkki(a)phhyky.fi

Maria Virkki är kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Hon ingår också i Valviras nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, där SHM har utsett henne som ordinarie företrädare för medicinsk sakkunskap. Till utbildningen är Maria specialist på barn- och infektionssjukdomar och medicine doktor, och hon har också avlagt utbildningsprogrammet i ledarskap EMBA.

 

Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus:
Päivi Eskelinen, överskötare, Kuopio stad
paivi.eskelinen1(a)kuopio.fi

Päivi Eskelinen är överskötare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård i Kuopio stad och ansvarar också för patient- och klientsäkerheten. Hon har tidigare arbetat som hemvårdschef och chef för avdelningstjänster i vårdsamkommunen i Övre Savolax och som vård- och omsorgschef i Pielavesi kommun. Till utbildningen är Päivi sjukskötare YH och magister i samhällsvetenskaper.

 

Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus:
Sami Sneck, bedömningsöverskötare, Uleåborgs universitetssjukhus
sami.sneck(a)ppshp.fi

Sami Sneck är bedömningsöverskötare inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Till utbildningen är han sjukskötare och doktor i hälsovetenskaper. Sami är särskilt intresserad av utvärdering och utveckling av vårdarbetets kvalitet, säker läkemedelsbehandling och evidensbaserad hälso- och sjukvård. Han doktorerade på sjukskötares kompetens inom läkemedelsbehandling och påvisande av kompetensen.

 

Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus:
Sally Leskinen, chefsöverläkare, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt
sally.leskinen(a)khshp.fi

Sally Leskinen arbetar som ledande överläkare inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Att förändra ledarskapskulturen och utveckla kunskaperna om patientsäkerhet är en hjärtesak för henne.

Ett särskilt viktigt tema är hur man kan lära sig av fel eller misstag som inträffar inom hälso- och sjukvården och hur medarbetarna kan stötta den person som har begått felet. Till utbildningen är Sally specialist inom ortopedi och traumatologi och medicine doktor.

 

Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus:
Petteri Lankinen, chefsöverläkare, Satasairaala, Satakunta sjukvårdsdistrikt
petteri.lankinen(a)satasairaala.fi