Verksamhetsberättelse

Klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhetsberättelser hittar du här i digital form. 

Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf), tillgänglig pdf