klient- och patient-säkerhetscentret

Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans nationellt genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

Vi heter nu Klient- och patientsäkerhetscentret. Läs mer i vårt nyhetsbrev!

Läs mer

Rapporten från VN TEAS-projektet "Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden" publicerades 26.11. Titta på inspelningen!

Läs mer

Utkastet till den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin är nu öppet för utlåtanden!

Läs mer

Ärets sista No Harm Bothnia-webbinarium 2.12 "Teori som stöd för strategin och resultatindikatorer som bevis för verkställandet av strategin". Titta på inspelningen!

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer: Kompetensutveckling | Sjukhusdödsfall som kan förhindras | Identifiering | Nivåmätning | Säker läkemedelsbehandling | Säkerheten vid tjänster i hemmet | Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

NO HARM är en gratis nättidning om klient- och patientsäkerhet.

Läs mer

Beställ vårt nyhetsbrev!

Läs mer