klient- och patient-säkerhetscentret

Vi främjar klient- och patientsäkerheten tillsammans nationellt genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

Rapporten från VN TEAS-projektet "Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden"

Läs mer

No Harm Bothnia-webbinarium 3.2. Klient- och patientsäkerhetsstrategin som arbetsverktyg inom välfärdsområdet ─ Finland som modelland för klient- och patientsäkerhet 2026

Läs mer

Arbetet med klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider

Läs mer

Vi heter nu Klient- och patientsäkerhetscentret. Läs mer i vårt nyhetsbrev!

Läs mer

NO HARM är en gratis nättidning om klient- och patientsäkerhet. Ett nytt nummer kom ut den 7 december!

Läs mer

Beställ vårt nyhetsbrev!

Läs mer