Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

Aktuellt

Läs mer

Vårens 2021 No Harm Bothnia seminarserie

Läs mer

Hur kan jag själv påverka?

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer

Läs mer

COVID-19 och säker vård

Läs mer

Beställ nyhetsbrev

Läs mer