Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

VSVD har beviljats statsunderstöd för grundandet av ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet

Läs mer

3.-4.9. seminariumsprogram publicerat. Bli Medlem!

Läs mer

COVID-19 och säker vård

Läs mer

Vad betyder patientsäkerhet och klientsäkerhet?

Läs mer

First, do no harm