Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

NO HARM är en ny tidning om klient- och patientsäkerhet

Läs mer

III nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet 2.-3.9.2021, anmälan är nu öppen!

Läs mer

Vi inbjuder Dig med för att göra Finland till ett modelland för klient- och patientsäkerhet! Workshopparna startar den 26 maj!

Läs mer

No Harm Bothnia-seminarieserie fortsätter på hösten 2021

Läs mer

Aktuellt: evenemang, pressmeddelanden, centret i media ...

Läs mer

Anvisningsbank: Vad är en läkemedelslista är och varför det lönar sig att göra upp en sådan?

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer

Läs mer

Beställ nyhetsbrev

Läs mer