Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.

No Harm Bothnia seminarserie på torsdagar

Läs mer

Hur kan du påverka?

Läs mer

COVID-19 och säker vård

Läs mer

Utvecklings- och forskningslinjer

Läs mer