För experter

Vår vision är att patient- och klientsäkerheten i Finland ska utvecklas via forskning och nationellt samarbete. Vi erbjuder ett koordinerande center för forskar- och utvecklarnätverk.

För att garantera en säker vård utvecklar och testar vi förfaranden och skyddsmetoder samt mätare för patient- och klientsäkerhet. Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete. Vårt mål är att höja kompetensen genom att sprida kunskap som bidrar till en säker vård och service.