Seminarieprogrammet 2020

II nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet

Datum: 3–4.9.2020
Plats:Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås
Anmälan: Anmäl dig till det avgiftsfria seminariet senast den 14 augusti 2020 via länken här.

Deltagarna ansvarar för sina rese- och boendekostnader.

TORSDAG 3.9.2020

8:30–9:00 Anmälan och kaffe

Nätverket No Harm Bothnia

9:00 No Harm Bothnia-postrar, Moderatorer Tuija Ikonen & Susanne Salmela
9:15–11:00 Muntlig poster I–Muntlig poster VI
11:00 Slutsatser

10:30-11:30 Anmälan till seminariet/Lunch

I Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans

11:30–11:45 Öppning, Marina Kinnunen
11:45–12:00 Utvecklingscentret för patient-och klientsäkerhet 2020, Tuija Ikonen
12:00–13:00Key Note; Förbättring av patientsäkerheten i Sverige, Karin Pukk-Härenstam, Karolinska institutet
13:00–13:30Handboken Säker läkemedelsbehandling, Emilia Laukkanen, Fimea
13:30–14:00 Vad berättar kvalitetsregistren om patientsäkerheten, Sirkku Pikkujämsä, THL
14:00–14:30 Plan för verkställande av patientsäkerhetsstrategin, Kaisa Halinen, STM

14:30–15:00 Kaffe

II Lägesbild för patient- och klientsäkerheten

15:00–15:20 TEAS-projektet Lägesbild för patient- och klientsäkerhet, Maria Virkki och Riikka-Leena Leskelä
15:20–15:40 Mätare för patientsäkerhet ute i världen, Päivi Ylitalo och Kaisa Haatainen
15:40–16:00 Säkerhetsmätare inom andra branscher, Maiju Welling
16:00–16:20 Indikatorer och mätare som används i Finland, Auvo Rauhala
16:20–16:40 Kan man modellera mätningen av patientsäkerheten, Pirjo Mustonen
16:40–17:00 Diskussion och avslutning, Maria Virkki

18:30–21:30 Kvällsprogram

FREDAG 4.9.2020

III Utvecklings- och forskningslinjer för No Harm-nätverket

8:00–8:15 Inledning, ordförande
8:15–9:00 Sambandet mellan vårdberoende och patientsäkerhet, Lisbeth Fagerström
9:00–9:45 Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga

9:45 Kaffe medtas till linjeträffarna

10:00–11:15 Träffar för respektive linje: planer och mål 2020–2021
Kompetens · Never Events · Sjukhusdödsfall · Nationell nivåmätning · Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet · Nya idéer

11:15–12.00 Lunch

IV Session

12:00–12:45 Säkerhet i livets slutskede, Anna Kuusisto
12:45–13:15 Säkerställande av kompetens inom akutvården, Hannes Friberg/Taneli Väyrynen/Vesa Aro
13:15–13:45 Kompetenshantering via apparatpass, Tiina Vierula
13:45–14:00 Avslutning, Marina Kinnunen

Trevlig hemresa!