Aktuellt

Evenemang

Välkommen med i förberedelser av klient-och patientsäkerhetsstrategin i TEAMS-workshops 26.5-26.8.2021

Social- och hälsovårdsministeriet har inrättat en styrgrupp för förberedelser av en klient- och patientsäkerhetsstrategi och en implementeringsplan 2022–2026.

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet stöder ministeriets förberedande arbete genom att anordna sex workshops om olika ämnen för viktiga intressenter i maj-juni. Arbetet fortsätter i augusti med två workshoppar. Workshopparna hålls på finska.

Läs mera här!

 

III Nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet 2.-3.9.2021

Läs mera här!

No Harm Bothnia-seminarieserie fortsätter på hösten 2021

Seminarie- och webinarieserien stöder reformen av det finska servicesystemet och införandet av välfärdsområden med beaktande av klient- och patientsäkerheten. Målgrupp är utvecklare, förändringsledare och sakkunniga inom patient- och klientsäkerhet. Seminarierna lämpar sig som teoretiska studier för läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander och studerande som genomför lärdomsprov. Läs mera här!

 

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. 

Våra senaste pressmeddelanden

8.6.2021 Finland vill vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026

15.3.2021 Så här förbereder du dig för distansmottagning hos läkaren

19.1.2021 Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks 

Våra tidigare pressmeddelanden finns under rubriken För medierna.

Utvecklingscentret i media

Nyaste artiklar: 

Mediuutiset 25.3.2021 Erva-alueille jalkautui viisi potilasturvallisuuslähettilästä – Asiakasturvallisuuden edistäminen nähdään kriittisenä menestystekijänä

Yle 29.12.2020 "Ne ovat tapahtumia, joita ei koskaan saisi tulla" – tutkimusjohtaja Tuija Ikosen mukaan potilasturvallisuuskeskus haluaa estää harvinaisimmatkin hoitovirheet

Mediuutiset 11.12.2020 100 vaikuttajaa: Yhteistyön edistäjät pitävät yllä keskusteluyhteyksiä

Svenska Yle 30.11.2020 Professor: "Arbetet med patientsäkerhet är i otakt i Finland"

Yle 7.8.2020 Potilasturvallisuus lähtee perusasioista, kuten henkilön tunnistamisesta – vuoden toiminut Potilasturvallisuuskeskus luo yhteiset toimintatavat koko maahan

Läs alla här!