PATIENTSÄKERHETSDAGEN

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17 september till en internationell patientsäkerhetsdag. Dagen har firats sedan 2019 och dess syfte är att öka kännedomen om patientsäkerhet. WHO väljer ett tema för varje år. I år är temat personalsäkerhet som en del av patientsäkerheten.

Läs mer om dagen på WHO:s webbplats (på engelska)

Patientsäkerhetsdagen i Finland

Patientsäkerhetsdagen ordnas nu för andra gången och ni kan delta till exempel genom att

  • lysa upp byggnader i temafärgen orange
  • ordna föreläsningar, diskussioner eller andra evenemang
  • informera om temat i sociala medier och på er webbplats.

På den här sidan sammanställer Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet information om patientsäkerhetsevenemang runtom i Finland. Om du vill att ditt evenemang ska synas här, kontakta centrets kommunikationsplanerare emilia.kemppainen@vshp.fi.

Vi vill också gärna veta hur evenemangen gick. Bilder och stämningar kan skickas per e-post till vår kommunikationsplanerare och de publiceras på den här sidan efter evenemanget.

Evenemang

16.9 kl. 9–11.30 Föreningsträff, Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet ordnar tillsammans med de lokala patientföreningarna en diskussionsträff där vi går igenom coronasituationen i regionen ur patientsäkerhetens perspektiv; vad gjorde vi, vad lärde vi oss och hur ska vi göra framöver. Vid träffen får vi höra läkare och sjukskötare som arbetade under våren samt medarbetare vid centret. Patientorganisationerna har möjlighet att ställa frågor. Noggrannare tidtabell och anmälningsinformation publiceras i början av augusti.