Finland vill bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet

Arbetet med klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider

Den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess verkställighetsplan 2022–2026 utarbetas av en styrgrupp som tillsattes av Social- och hälsovårdsministeriet i april 2021. Styrgruppen bistås av en arbetsgrupp.

I arbetet med strategin deltar ett stort antal representanter för social- och hälsovårdsaktörer som är centrala för verkställandet av strategin.

Ta ställning till strategiutkastet

Var och en har möjlighet att ta ställning till den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin. Strategiutkastet är nu öppet för utlåtanden på webbplatsen Utlåtande.fi. Svarstiden går ut 10.12.2021.

Målet är att strategin ”Finland ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026” ska publiceras i januari 2022.

Arbetet utförs vid SHM i styrgruppen för strategiarbetet och dess arbetsgrupp. Utvecklingscentret bidrar fortfarande till arbetet och förbereder sig bl.a. för förankringen av strategin. 

Enkätens svar

I april–maj gjorde Utvecklingscentret en nationell enkät om nuläget för strategin och verkställighetsplanen 2017–2021. Här kan du bekanta dig med sammanfattning av enkäten (på finska).

Utvecklingscentret ordnade workshoppar för centrala berörda grupper

Utvecklingscentret planerade workshopparna tillsammans med SHM. I workshopparna sammanställdes en lägesbild som bakgrund för den nya strategin.  Workshopparna hade sammanlagt 974 deltagare.

På grund av covid-19-situationen ordnades workshopparna på distans via Teams. 

26.5 kl. 8:30-11:30                 I Lääkitysturvallisuus

26.5 kl. 12:30-15:30               II Laiteturvallisuus

2.6 kl. 8:30-11:30                   III Digitaalisuus ja etäpalvelut 

2.6 kl. 12:30-15:30                 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus

9.6 kl. 8:30-11:30                   V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa 

9.6 kl. 12:30-16:00                 VI Valvonta ja hyvinvointialue 

18.8. kl. 10:00-15:00               VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

26.8. kl. 10:00-15:00               VIII Strategian toimeenpanon johtaminen

 

Mer information: Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi