Finland vill bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet

Vi inbjuder Dig med för att göra Finland till ett modelland för klient- och patientsäkerhet före utgången av år 2026.

Social- och hälsovårdsministeriet har inrättat en styrgrupp för förberedelser av en klient- och patientsäkerhetsstrategi och en implementeringsplan 2022–2026.

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet stöder ministeriets förberedande arbete genom att anordna åtta workshops (via Teams) om olika ämnen för viktiga intressenter. 

Workshoparna hålls på finska:

26.5 kl. 8:30-11:30                 I Lääkitysturvallisuus

26.5 kl. 12:30-15:30               II Laiteturvallisuus

2.6 kl. 8:30-11:30                   III Digitaalisuus ja etäpalvelut 

2.6 kl. 12:30-15:30                 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus

9.6 kl. 8:30-11:30                   V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa 

9.6 kl. 12:30-16:00                 VI Valvonta ja hyvinvointialue 

18.8. kl. 10:00-15:00               VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

26.8. kl. 10:00-15:00               VIII Strategian toimeenpanon johtaminen

 

Välkommen med!

Anmäl dig här!

Tilläggsinformation: Tarja Pajunen, tarja.pajunen(a)vshp.fi