Nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet har bestämt att ordna septembers seminarium som webinar. Program ordnas som planerad och vi skickar instruktioner för de som har anmält sig.
Om du har frågor, ta kontakt noharm@vshp.fi.

Seminarieprogrammet

Läs mer