II nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet

II nationella seminariet om patient- och klientsäkerhet

Datum: 3–4.9.2020

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet har bestämt att ordna septembers seminarium som webinar. Program ordnas som planerad och vi skickar instruktioner för de som har anmält sig. Om du har frågor, ta kontakt noharm@vshp.fi

TORSDAG 3.9.2020

Nätverket No Harm Bothnia

9:00 No Harm Bothnia-postrar, Moderatorer Tuija Ikonen & Susanne Salmela
9:15–11:00 Muntlig poster I–Muntlig poster VI
11:00 Slutsatser

10:30-11:30 Anmälan till seminariet/Lunch

I Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans

11:30–11:45 Öppning, Marina Kinnunen
11:45–12:00 Utvecklingscentret för patient-och klientsäkerhet 2020, Tuija Ikonen
12:00–13:00 Key Note; Förbättring av patientsäkerheten i Sverige, Karin Pukk-Härenstam, Karolinska institutet
13:00–13:30 Handboken Säker läkemedelsbehandling, Emilia Laukkanen, Fimea
13:30–14:00 Vad berättar kvalitetsregistren om patientsäkerheten, Sirkku Pikkujämsä, THL
14:00–14:30 Plan för verkställande av patientsäkerhetsstrategin, Kaisa Halinen, STM

14:30–15:00 Paus

II Lägesbild för patient- och klientsäkerheten

15:00–15:20 TEAS-projektet Lägesbild för patient- och klientsäkerhet, Maria Virkki och Riikka-Leena Leskelä
15:20–15:40 Mätare för patientsäkerhet ute i världen, Päivi Ylitalo och Kaisa Haatainen
15:40–16:00 Säkerhetsmätare inom andra branscher, Maiju Welling
16:00–16:20 Indikatorer och mätare som används i Finland, Auvo Rauhala
16:20–16:40 Kan man modellera mätningen av patientsäkerheten, Pirjo Mustonen
16:40–17:00 Diskussion och avslutning, Maria Virkki

FREDAG 4.9.2020

III Utvecklings- och forskningslinjer för No Harm-nätverket

8:00–8:15 Inledning, ordförande
8:15–9:00 Sambandet mellan vårdintensitet och patientsäkerhet, Lisbeth Fagerström
9:00–9:45 Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga

10:00–11:15 Träffar för respektive linje: planer och mål 2020–2021
Kompetens · Never Events · Sjukhusdödsfall · Nationell nivåmätning · Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet · Nya idéer

11:15–12.00 Paus

IV Session

12:00–12:45 Kompetenshantering via apparatpass, Tiina Vierula  
12:45–13:15 Säkerhet i livets slutskede, Hanna Kuusisto 
13:15–13:45 Säkerställande av kompetens inom akutvården, Taneli Väyrynen och Vesa Aro 
13:45–14:00 Avslutning, Marina Kinnunen 

Trevlig hemresa!