Nätverk

Kom med i våra nätverk!

No Harm Experts är ett nationellt forskar- och utvecklarnätverk för personer som arbetar med patient- och klientsäkerhet. Nätverket träffas på distans en gång i månaden för att diskutera ett utvalt tema. 

No Harm Bothnia är ett forskningsnätverk för social- och hälsovårdsenheter, universitet, högskolor och andra forskningsinstitut i Österbotten. Nätverket till exempel ordnar seminarier om patient- och klientsäkerhet.

Om du är intresserad av våra nätverk, kontakta noharm(a)vshp.fi. Läs också om våra forsknings- och utvecklingslinjer och kom med och utveckla patient- och klientsäkerheten tillsammans med oss!

No Harm Bothnia

Läs mer

No Harm Experts-nätverket

Läs mer

Sakkunnigrådet stöder centrets arbete

Läs mer