No Harm -expertnätverket

Expertnätverket stöder No Harm-nätverkets arbete i praktiken genom att

  • planera verksamhet och evenemang
  • starta och stötta utvecklings- och forskningslinjer
  • sammanställa rekommendationer och hjälpa vid ibruktagandet av goda modeller
  • delta i nätverkets kommunikation