No Harm Bothnia

No Harm Bothnia är ett forskningsnätverk för social- och hälsovårdsenheter, universitet, högskolor och andra forskningsinstitut i Österbotten. Målet är att

  • främja forskningen om patient- och klientsäkerhet och dess praktiska tillämpning
  • erbjuda ämnen och handledning för examensarbeten samt utbildning.